Eindelijk weer een beetje rente: de multi-asset-oplossing van Andreas Beck

12 december 2023  |  Johanna Göckel
Asset_Blog Multi-Asset-Andreas-Beck_1920
De rente is terug, maar waar vind je die? Met slechts één product kunnen rentedragende obligaties en aandelen aan je portfolio worden toegevoegd. Financieel expert Andreas Beck en Xtrackers bieden al 15 jaar een multi-asset-oplossing op basis van ETF's.

De belangrijkste rentevoet van de Europese Centrale Bank (ECB) was een aantal jaren erg laag. Obligaties en andere renteproducten waren weinig interessant. Dit is dit jaar veranderd, omdat de ECB en diens Amerikaanse tegenhanger, de Federal Reserve (Fed), achtereenvolgens hun belangrijkste rentetarieven hebben verhoogd om de stijgende inflatie te beteugelen. Met de omslag in de rente zijn obligaties weer aantrekkelijker geworden en kunnen ze over het algemeen een verstandig onderdeel vormen van een breed gespreide portfolio met een aandelencomponent.

Multi-asset: Obligaties en aandelen gecombineerd

Samen met financieel expert Andreas Beck lanceerde Xtrackers 15 jaar geleden een ETF die is ontworpen om vermogensopbouw op middellange tot lange termijn mogelijk te maken in een evenwichtige obligatie- en aandelenportfolio. De verdeling van obligaties en aandelen in de Xtrackers Portfolio UCITS ETF (LU0397221945) kan variëren tussen minimaal 30 en maximaal 70 procent, hoewel portfoliobeheerder Beck de extreme waarden nog nooit heeft uitgeput. Ongeveer de helft van de portfolio bestaat momenteel uit obligaties. "Deze zijn weer aantrekkelijker geworden na de scherpe stijging van de rente, en daarom hebben we het aandeel in de portfolio verhoogd," zegt Beck.

Beck controleert regelmatig de toewijzing van de activaklassen en past deze zo goed mogelijk aan de marktsituatie aan. Een team onder zijn leiding komt minstens vier keer per jaar bijeen om de samenstelling van de ETF-portfolio te bekijken, indien nodig wijzigingen aan te brengen en de beoogde weging van de activaklassen te herstellen. Interventies vinden ook buiten deze bijeenkomsten plaats in het geval van speciale marktevenementen. Beck is er tevens vast van overtuigd: "Activaklassen veranderen in de loop van de tijd van karakter, net als sectoren of individuele bedrijven."

Focus op waarde en groottebonus

Met zijn beleggingsconcept wil Beck zogenaamde factorpremies aan de aandelenkant vastleggen, die in de academische literatuur zijn gedocumenteerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de groottebonus, die stelt dat bedrijven met een kleine marktkapitalisatie vaak een hoger rendement kunnen behalen dan grote bedrijven. Beck neemt daarom bewust ETF's in de portfolio op die aandelen bevatten van bedrijven met een kleine kapitalisatie - zogenaamde 'small caps'. De tweede belangrijke factorpremie waar de ETF zich momenteel op richt is waarde. Specifiek belegt de portfolio ook in ETF's die ondergewaardeerde bedrijven overwegen - met de verwachting dat hun aandelen op de lange termijn ook beter zullen presteren dan de algehele markt.

De Xtrackers Portfolio UCITS ETF (LU0397221945) belooft daarom vermogensgroei door te zoeken naar kansen op aandelenmarkten over de hele wereld met behulp van de factorbenadering en door de portfolio te balanceren met obligaties. De dividend- en rente-inkomsten worden herbelegd (accumuleren), zodat het effect van samengestelde rente in werking treedt. Dit is in het bijzonder gunstig voor vermogensopbouw op de lange termijn.

ISIN

Naam ETF

TER

AuM AuM (per: 11-10-23)

Winstbestemming

LU0397221945

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

0.70%

515 mln. EUR

Accumulerend

Beleggen brengt risico's met zich mee.

Risicodisclaimer - Er zijn risico's verbonden aan beleggen. De waarde van jouw belegging kan dalen of stijgen. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten, simulaties of voorspellingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Wij geven geen beleggings-, juridisch en/of fiscaal advies. Mocht deze website informatie bevatten over de kapitaalmarkt, financiële instrumenten en/of andere beleggingsrelevante onderwerpen, dan is deze informatie uitsluitend bedoeld als algemene uitleg van de beleggingsdiensten die door bedrijven in onze groep worden geleverd. Lees ook onze risico-informatie en gebruiksvoorwaarden.

Asset_Author_ Johanna-Goeckel
Johanna Göckel
Contactpersoon voor Xtrackers by DWS
Johanna Göckel is de contactpersoon voor Xtrackers by DWS met een focus op digitale klantgroepen zoals directbanken en robo-adviseurs. Voordat ze bij het ETF-team kwam, voltooide Johanna het Graduate Trainee Program bij DWS. Ze heeft een Master of Science in bedrijfskunde met een focus op finance van de Goethe Universiteit Frankfurt en is gecertificeerd ESG-analist (CESGA®).