Financiële begrippenlijst

De belangrijkste financiële begrippen - simpel en beknopt uitgelegd.

Samengestelde rente (Compound interest)

Samengestelde rente is de rente die beleggers ontvangen op de rente die zij op hun effecten hebben verdiend. Het samengestelde rente-effect (compound interest effect) is een belangrijk concept bij het beleggen van geld, omdat samengestelde rente ervoor kan zorgen dat activa exponentieel groeien, op voorwaarde dat het in elke beleggingsperiode behaalde rendement niet aan de belegging wordt onttrokken, maar in de volgende beleggingsperiode verder wordt geïnvesteerd. Aangezien het nieuwe investeringsbedrag voor de volgende periode niet alleen bestaat uit het oorspronkelijke investeringsbedrag, maar is verhoogd met de reeds behaalde rente/rendementen, kunnen in de volgende periode in absolute zin hogere rente/rendementen worden gerealiseerd.
Voorbeeld: Een initiële investering van 10.000 euro genereert een jaarlijks rendement van 5 procent, wat resulteert in een investeringswaarde van 10.500 euro aan het einde van het eerste jaar. Aan het eind van het tweede jaar stijgt de investering tot 11.025 euro, aan het eind van het derde jaar tot een totaal van 11.576,25 euro. Als men telkens het jaarlijkse rendement uit de portfolio had gehaald en alleen het oorspronkelijke bedrag had herbelegd, zou men in totaal slechts 11.500 euro hebben verdiend, dus 76,25 euro minder. Na 30 jaar loopt het verschil op tot 18.219,42 euro, want met samengestelde rente zou je 43.219,42 euro hebben verdiend, terwijl je zonder herbelegging van de rente slechts 25.000 euro zou hebben verdiend.

Financiële begrippen van A-Z

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z