Rente bij Scalable - voor korte tijd met een bonus

Ontvang
3,5% p.j.

PRIME+ Broker: Rente en een vast handelstarief voor slechts € 4,99 per maand. Ontvang rente + bonus voor een korte tijd.

Er zijn risico's verbonden aan beleggen.

12,3% rente p.j. + 1,2% bonus p.j. gedurende 3 maanden. Tot € 100.000.
Rekening bij Baader Bank, variabele rente. Bonus van Scalable Capital. Deelnamevoorwaarden.
Beschikbaar in PRIME+. Meer info.

Zinsen-Bonus Header Woodsmoke DE

600,000+

klanten bouwen hun vermogen op met Scalable

+ €10 mld.

in klantvermogen


Top-rated app

Vertrouwen

Bewaring van effecten bij
een Duitse depotbank

Je geld levert meer op - met PRIME+.

Profiteer nu van rente en een vast handelstarief voor slechts € 4,99 per maand. Nu starten

Ontvang 3,5% p.j.

checkmark-wealth

2,3% p.j. variabele rente van Baader Bank. Extra bonus van 1,2% p.j. van Scalable Capital gedurende 3 maanden.

checkmark-wealth

Daarna variabele rente van 2,3% p.j.

checkmark-wealth

Aanbod geldig tot € 100.000 met PRIME+

Onbeperkt handelen in aandelen, ETF's en fondsen

Onbeperkt beleggingsplannen op ETF's en aandelen

Onbeperkt aantal portfoliogroepen en prijsalerts

Ontvang rente & een bonus -
in slechts een paar stappen

Scalable Zinsen Bonus D NL

Voorbeeld: Zo ontvang je rente & krijg je de bonus

Je opent een PRIME+ Broker-account in juni 2023 en stort bijv.€ 5.000.

Je houdt je PRIME+ account aan van minstens juli tot oktober.

Je ontvangt 2,3% p.j. rente (Baader Bank) in oktober 2023 plus 1,2% p.j. bonus (Scalable Capital) over de nieuw ingelegde € 5.000.

De rente wordt dagelijks berekend. Voorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Kunnen bestaande klanten ook rente ontvangen?
 

Ja, alle bestaande klanten van de PRIME+ Broker (voorheen PRIME Broker flex, met maandelijkse betaling) ontvangen vanaf 1 februari 2023 automatisch rente over hun tegoed tot € 100.000.

Als je de PRIME+ Broker nog niet gebruikt, kun je zelf je brokerplan wijzigen in je persoonlijke account onder "Producten" en vervolgens profiteren van de rente. De rente wordt dagelijks berekend en elk kwartaal uitbetaald op jouw verrekeningsrekening.

Overstappen van de PRIME Broker (met jaarlijkse betaling)? Geen probleem, de reeds betaalde jaarlijkse bijdrage wordt automatisch naar rato terugbetaald.

Is er een vaste houdperiode voor het tegoed?
 

Er is geen minimale houdperiode, het renteaanbod is dagelijks beschikbaar. De rente wordt - vanaf 1 februari 2023 - per dag berekend en per kwartaal uitbetaald.

Is mijn geld beschermd?
 

Tegoeden worden bewaard door Baader Bank AG en beschermd door het Duitse EdB-depositogarantiestelsel tot een hoogte van € 100.000 en daarboven door het depositobeschermingsfonds van particuliere banken (BdB). Meer informatie over de beschermingsomvang van het depositobeschermingsfonds vind je hier.

Aan PRIME+ zijn kosten verbonden - loont het renteaanbod überhaupt?
 

Voor slechts € 4,99 per maand biedt PRIME+ de hoogste rentetarieven*, handelen zonder orderkosten, onbeperkte beleggingsplannen en vele handige functies. Met behulp van portfoliogroepen behoud je altijd het overzicht, met prijsalerts herken je ongunstige koersbewegingen in een vroeg stadium en met “Smart Predict” kun je de uitvoeringskansen van limiet- of stoporders berekenen.

*Vanaf 01-02-2023 met PRIME+. Rekening bij Baader Bank AG. Variabele rente tot € 100.000. Voorwaarden via nl.scalable.capital/rentecondities

De rente van Scalable Capital - zit er een addertje onder het gras?
 

De rente in de Scalable PRIME+ Broker wordt - vanaf 1 februari 2023 - dagelijks berekend en per kwartaal op jouw verrekeningsrekening uitbetaald. Je geld wordt bewaard bij een Duitse depotbank, Baader Bank AG, en is onderworpen aan Duitse depositobescherming.

Moet ik belasting betalen over rente?
 

Net als dividenden of winsten uit de verkoop van effecten, wordt rente beschouwd als beleggingsinkomsten en is deze onderworpen aan een definitieve bronbelasting (roerende voorheffing). Voor belastingplichtigen in Duitsland wordt deze automatisch afgedragen. De respectieve belastingen worden door de depothoudende bank ingehouden, rekening houdend met eventuele vrijstellingsopdrachten en verliespotten, en doorgegeven aan de belastingdienst (Finanzamt).

Let op: Dit geldt alleen voor personen die in Duitsland belastingplichtig zijn. Personen die buiten Duitsland belastingplichtig zijn, zijn verplicht zelf de toepasselijke belastingen vast te stellen en te betalen. Houd er rekening mee dat Scalable Capital in dit verband geen belastingadvies geeft. Voor vragen over jouw individuele belastingsituatie kun je contact opnemen met jouw belastingadviseur of belastingkantoor.

Wanneer ontvang ik de rente?
 

De rente wordt tot op de dag nauwkeurig berekend en vanaf 1 februari 2023 elk kwartaal uitbetaald. Na afloop van een kalenderkwartaal ontvang je de rente op jouw verrekeningsrekening. Voor het eerste kwartaal vindt de betaling dus plaats in april, voor het tweede kwartaal in juli, enz.

Hoe veilig zijn mijn geld en mijn beleggingen? Wat gebeurt er in geval van insolventie van Scalable Capital of de partnerbank (Baader Bank AG)?
 

Tegoeden worden bewaard door Baader Bank AG. In geval van insolventie van Baader Bank wordt het tegoed op jouw verrekeningsrekening beschermd door de wettelijke depositobescherming van de EdB tot een hoogte van 100.000 euro (zie details op www.edb-banken.de) en daarboven door het depositobeschermingsfonds van particuliere banken (BdB). Meer informatie over de beschermingsomvang van Baader Bank door het depositobeschermingsfonds vind je hier.

In geval van insolventie van de depothoudende bank heb je recht op afgifte van jouw effecten. Deze vallen niet in de failliete boedel en zijn dus ook beschermd.

Scalable Capital is als effecteninstelling niet gemachtigd om activa van klanten in bezit of eigendom te nemen. De activa van de klanten worden door onze partnerbank bewaard. In geval van insolventie van Scalable Capital vallen de activa van de klant dus niet in de failliete boedel van Scalable Capital GmbH.

Bovendien is Scalable Capital GmbH ondergebracht bij het Duitse compensatiefonds voor de effectenhandel (Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen; EdW). De EdW kan compensatie betalen indien een instelling niet langer in staat is diens "verplichtingen uit hoofde van effectentransacties" jegens klanten na te komen om redenen die rechtstreeks verband houden met diens financiële situatie (en BaFin heeft bepaald dat er sprake is van compensatie).

Algemene Voorwaarden voor Deelname

Klanten van Scalable Capital GmbH kunnen naast het renteaanbod van Baader Bank onder de volgende voorwaarden een bonus van Scalable Capital ontvangen:

Nieuwe klanten:

  1. Je opent voor het eerst een PRIME+ Broker-account tijdens de actieperiode.
  2. Stort geld en ontvang 2,3% p.j. variabele rente van Baader Bank. Krijg een extra bonus van 1,2% per jaar van Scalable Capital voor de maanden juli tot september. Over je tegoed tot respectievelijk 100.000 EUR.

Bestaande klanten:

  1. Je maakt al gebruik van de PRIME+ Broker of upgrade tijdens de actieperiode naar de PRIME+ Broker.
  2. Stort nieuw geld en ontvang 2,3% p.j. variabele rente van Baader Bank over je tegoed tot 100.000 EUR. Krijg een extra bonus van 1,2% per jaar van Scalable

Capital voor de maanden juli tot september over nieuwe stortingen.De rente wordt dagelijks berekend en uiterlijk op 31-10-2023 uitbetaald op jouw verrekeningsrekening. Voor de uitbetaling is vereist dat klanten vanaf het einde van de actieperiode tot het moment van uitbetaling continu PRIME+ Broker-klant zijn.

Actieperiode: Vanaf 01-06-2023 tot nader order, maar niet langer dan 30-06-2023. Scalable Capital kan de actie zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang beëindigen.

Nieuwe Stortingen: Nieuwe Stortingen zijn de stortingen die het bestaande saldo op de verrekeningsrekening (d.w.z. het niet-geïnvesteerde tegoed) op 31-05-2023 (hierna "oude stortingen" genoemd) overschrijden door de storting van nieuwe middelen (minus opnames en overdrachten van effecten) en die, samen met de oude stortingen, in totaal niet meer dan EUR 100.000 bedragen. Opbrengsten uit de verkoop van effecten worden niet beschouwd als stortingen.

Belastingen: Voor Duitse belastingplichtigen kan de bonus belastingvrij zijn, mits jouw Overige Inkomsten volgens § 22 nr. 3 Duitse wet op de inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz - EStG) (inclusief deze bonus) in een kalenderjaar minder dan 256 EUR bedragen. Scalable Capital geeft geen juridisch en/of fiscaal advies. Raadpleeg een belastingadviseur als je vragen hebt.

Deelnemers: De bonus is niet overdraagbaar. Elke deelnemer kan maximaal één keer de bonus ontvangen. Werknemers van Scalable Capital (en gelieerde ondernemingen) of Baader Bank AG, alsmede hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Uitsluiting: Indien er (naar het redelijke oordeel van Scalable Capital) gegronde redenen zijn (bijv. manipulatie, overtreding van de deelnamevoorwaarden, oneerlijke handel, valse of misleidende informatie), kan Scalable Capital (naar diens redelijke oordeel) personen uitsluiten van de actie en geen betalingen verrichten of eerder verrichte betalingen achteraf weigeren, terugvorderen en/of innen van de betreffende verrekeningsrekening. In dit verband is Scalable Capital gerechtigd de depothoudende bank op te dragen een overeenkomstige betaling te doen.

Aansprakelijkheid en rechtsmiddelen: De aansprakelijkheidsregels van het klantencontract zijn van toepassing. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

Taal: Alleen de Engelse versie van deze deelnamevoorwaarden is juridisch bindend. Vertalingen van deze deelnemingsvoorwaarden in een andere taal zijn uitsluitend niet-bindende vertalingen.

Bestaande klanten: