Financiële begrippenlijst

De belangrijkste financiële begrippen - simpel en beknopt uitgelegd.

Dividend

Dividend is een deel van de winst van een bedrijf dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dividenden wordt doorgaans halfjaarlijks of jaarlijks uitgekeerd, maar dividenduitkeringen kunnen ook maandelijks of driemaandelijks (per kwartaal) plaatsvinden. In de VS wordt dividend vaak per kwartaal uitgekeerd. De hoogte van het dividend wordt vastgesteld op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de vennootschap.

Lees meer over dividenden

Financiële begrippen van A-Z

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z