Financiële begrippenlijst

De belangrijkste financiële begrippen - simpel en beknopt uitgelegd.

Synthetisch replicerende ETF's

Synthetisch replicerende ETF's (Exchange-Traded Funds) zijn indexfondsen die een index repliceren zonder de onderliggende activa van de index (bijvoorbeeld aandelen) te kopen.
In plaats daarvan stellen synthetisch replicerende aandelenfondsen hun portfolio samen uit een specifieke mandje van effecten (ten minste 90%) en een (door onderpand gedekte of zelfs overgedekte) swap (max. 10%). Een synthetisch replicerende ETF die op deze manier is opgebouwd, houdt dus een mandje onderpand aan in plaats van de individuele effecten van de index. Via de swap (d.w.z. een ruiltransactie) met een partner wordt de prestatie van de mand met zekerheden geruild tegen de prestatie van de werkelijke onderliggende index.
Met synthetische replicatie kunnen fondsbedrijven een index nauwkeuriger repliceren, d.w.z. zonder of met aanzienlijk minder tracking error dan bij sommige fysieke ETF's. Bovendien kunnen sommige indexen, bijvoorbeeld op grondstoffen of op bepaalde opkomende markten zoals India, alleen via synthetische ETF's worden gerepliceerd, omdat de onderliggende activa niet op economisch verantwoorde wijze kunnen worden gekocht of aangehouden. Olie en aardgas zijn hiervan een voorbeeld.
Het betrekken van een of meer partijen bij de SWAP-transactie creëert een extra tegenpartijrisico (wanbetalingsrisico) ten opzichte van de tegenpartij van de swap.
Naast synthetisch replicerende ETF's zijn er ook fysiek replicerende ETF's.

Financiële begrippen van A-Z

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z