Financiële begrippenlijst

De belangrijkste financiële begrippen - simpel en beknopt uitgelegd.

Aandeel

Iedereen die een aandeel koopt, wordt mede-eigenaar van de naamloze vennootschap. Dit betekent dat zij delen in het succes of falen van de onderneming - hetzij via de ontwikkeling van de aandelenkoers, hetzij via uitkeringen, ook wel dividenden. genoemd. Gewone aandelen geven de aandeelhouders ook stemrecht op de algemene vergadering, terwijl preferente aandelen dat niet hebben. Anderzijds keren preferente aandelen gewoonlijk een hoger dividend uit.

Lees meer over aandelen

Financiële begrippen van A-Z

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z