Gastartikel: Jouw portfolio afstemmen op toekomstige trends met behulp van thematische ETF's

10 oktober 2022  |  Florian Foerster
Asset Blog Themen-ETFs 1920
Veranderingen bieden kansen, zeker als het om beleggen gaat. Met thematische ETF's kun je jouw portfolio bijsturen zonder de moeite van het selecteren van je eigen aandelen - van blockchain tot biotech tot robotica.

Een gastartikel door onze Prime Partner Invesco

In 2022 hebben we pijnlijk ervaren hoe snel de wereld om ons heen kan veranderen. Oorlog, energieschokken en inflatie stelden beleggers voor ongekende uitdagingen. Vooral in zo'n volatiele omgeving kan het de moeite waard zijn om meer aandacht te besteden aan de structurele veranderingen die onze toekomst vorm zullen geven.

Een van de grootste en belangrijkste van deze transformatieve trends - de energietransitie - heeft door de gebeurtenissen van de afgelopen maanden een extra impuls gekregen. Andere, zoals demografische veranderingen of technologische vooruitgang, blijven vooruitgang boeken, waarbij bestaande bedrijfsmodellen worden uitgedaagd en nieuwe kansen worden gecreëerd voor toekomstgerichte bedrijven - en voor iedereen die in de aandelen van deze bedrijven investeert.

Onderscheid maken tussen hype en langetermijnverandering

De keuze aan trends om in te investeren is net zo talrijk als de uitdagingen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen kortetermijnhypes en structurele veranderingen op de lange termijn. Dit laatste omvat onderwerpen als blockchain, kunstmatige intelligentie en robotica, maar ook biotech en genomica, e-mobiliteit of schone energie. Voor wie geïnteresseerd is in beleggen, kan het echter moeilijk zijn om te bepalen welke bedrijven potentieel kunnen profiteren van welke trend of hoe snel en in welke richting een bepaalde ontwikkeling zich zal voltrekken. Zelfs het definiëren van een onderwerp en de potentiële relevantie ervan kan een uitdaging zijn. Zeker met nieuwe, zich dynamisch ontwikkelende onderwerpen als blockchain; kansen, waarderingsvooruitzichten en potentiële risico's kunnen alleen met specialistische expertise worden bepaald.

Bij Invesco geloven we dat het niet altijd eenvoudig is om bedrijven te identificeren die betrokken zijn bij het blockchain-ecosysteem. En weinig analisten hebben de nodige expertise om blockchain-activa te identificeren en correct te waarderen.

Thematische ETF's: Trendmonitoring en aandelenselectie delegeren

Thematische fondsen ontlasten beleggers van de last van het voortdurend volgen van trends en het selecteren van de meest veelbelovende individuele aandelen. Omdat ze geconcentreerder en gerichter beleggen dan brede indexfondsen, zijn ze vaak volatieler - vooral over kortere perioden. Indexfondsen zijn beleggingsfondsen die tot doel hebben een bepaalde beursindex te volgen. Op de langere termijn zijn ze echter meestal goed in het vastleggen van thematische trends en worden ze vaak gezien als meer gedifferentieerde, minder gelijktijdige potentiële bronnen van rendement die minder worden beïnvloed door regionale en sectorspecifieke marktcycli. Dit maakt themafondsen bijzonder geschikt als strategische langetermijnposities ter aanvulling van de kernbeleggingen van een portfolio.

Het potentiële rendement van beleggen in bedrijven met het potentieel voor sterke structurele groei op basis van transformatieve langetermijntrends maakt thematisch beleggen steeds aantrekkelijker. ETF's (exchange-traded funds) maken deze blootstelling bijzonder gemakkelijk, liquide en kosteneffectief. Daarom gelooft Invesco dat ze steeds meer het product bij uitstek zijn voor diegenen die thematisch willen beleggen.

Zorg voor voldoende liquiditeit bij selectie en weging

Brede spreiding, liquiditeit en transparantie zijn de belangrijkste criteria voor ETF's als het gaat om thematisch beleggen. Transformatieve trends zijn van nature dynamisch en gaan daarom gepaard met een hogere volatiliteit. Een gediversifieerde passieve portfolio kan deze volatiliteit verminderen. Een passieve portfolio is een effectenportfolio die alleen verandert wanneer een andere variabele, zoals een marktindex, verandert.

Een andere uitdaging is de mogelijk lagere liquiditeit, aangezien thematisch beleggen vaak gericht is op kleinere bedrijven. Een ETF kan hiermee rekening houden bij aandelenselectie en weging om voor voldoende liquiditeit te zorgen. Door het volgen van indices die dienen als benchmarks voor de ETF's, met duidelijke regels omtrent het definiëren en in kaart brengen van een thema, bieden thematische ETF's ook een hoge mate van transparantie.

De waarde van thematische ETF's kan echter meer fluctueren als gevolg van economische en marktomstandigheden of vanwege een focus op een specifieke regio en de concentratie op een kleiner aantal posities in vergelijking met marktbrede ETF's.

Wat is de functie van de thematische ETF in de portfolio?

Bij het selecteren van geschikte thematische ETF's moeten beleggers zichzelf een aantal vragen stellen: Klopt het thema? Krijgen ze veel aandacht voor het thema? Hoe vaak wordt de portfolio opnieuw gebalanceerd? Wat is de functie van de thematische ETF in de portfolio? Wat zijn de kosten van deelname aan het thema, d.w.z. de totale kosten van de thematische ETF?

Hoewel veel ETF's gebaseerd zijn op traditionele indexmethoden, werkt een uniforme benadering - zoals de gebruikelijke samenstelling van een index op basis van de marktwaarde van de bedrijven die erin voorkomen - niet voor thematische beleggingen. De indices die ten grondslag liggen aan de thematische ETF's van Invesco hebben verschillende benaderingen, afhankelijk van hoe dynamisch een thema zich ontwikkelt en wat voor soort bedrijven door het thema worden beïnvloed.

Megatrends: "Lawines in slow motion".

Het Frankfurt Future Institute heeft megatrends beschreven als "lawines in slow motion" omdat ze zich langzaam ontwikkelen maar een enorme impact hebben op alle gebieden van het leven. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, digitalisering en demografische verandering kunnen ons dagelijks leven, onze politieke prioriteiten en het ondernemingsklimaat van bedrijven fundamenteel veranderen. Dit kunnen allemaal redenen zijn om de portfolio uit te breiden met thematische beleggingen. Als strategische aanvulling op de kernbeleggingen van portfolio's bieden thematische ETF's een manier om op een meer gerichte maar breed gediversifieerde manier te beleggen.

Belangrijkste risico's

Voor volledige informatie over risico's verwijzen wij je naar de verkoopdocumenten. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit zijn aan schommelingen onderhevig. Dit kan gedeeltelijk het gevolg zijn van veranderingen in wisselkoersen. Beleggers krijgen mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug wanneer zij hun deelbewijzen terugkopen.

Belangrijke informatie

Deze marketingaankondiging is alleen bedoeld voor discussiedoeleinden en is uitsluitend gericht op beleggers in Duitsland. Dit marketingdocument vormt geen aanbeveling om een bepaalde activaklasse, financieel instrument of strategie te kopen of te verkopen. Het document is niet onderworpen aan de reglementaire vereisten die de onpartijdigheid van beleggingsaanbevelingen/beleggingsstrategieaanbevelingen en het verbod op handel voorafgaand aan de publicatie van de beleggingssaanbeveling/beleggingsstrategieaanbeveling vereisen. Stand: 20-06-2022, tenzij anders aangegeven. De prognoses en meningen die in dit materiaal worden gepresenteerd, zijn subjectieve beoordelingen en veronderstellingen van het fondsmanagement of diens vertegenwoordigers. Ze kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat de prognoses zullen uitkomen zoals voorspeld. Uitgegeven door Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. RO2392086

1 Een "blockchain" is een elektronisch grootboek dat transacties en saldi in een bepaald systeem vastlegt. De technologie maakt een efficiënte registratie mogelijk van de overdracht van valuta, activa of informatie tussen meerdere partijen.
2 Biotech ("biotechnologie") is het gebruik van eiwitten, cellen of organismen voor technische processen, met name om bepaalde stoffen te produceren of om te zetten.
3 Genomica is het vermogen om de samenstelling van DNA, RNA en eiwitten te veranderen en uit te lezen. Het is cruciaal voor het begrijpen van moderne genetica, moleculair en celbiologisch onderzoek en tal van gebieden die belangrijk zijn voor de studie van ziekten.
Image: Adi Goldstein

Risicodisclaimer - Er zijn risico's verbonden aan beleggen. De waarde van jouw belegging kan dalen of stijgen. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten, simulaties of voorspellingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Wij geven geen beleggings-, juridisch en/of fiscaal advies. Mocht deze website informatie bevatten over de kapitaalmarkt, financiële instrumenten en/of andere beleggingsrelevante onderwerpen, dan is deze informatie uitsluitend bedoeld als algemene uitleg van de beleggingsdiensten die door bedrijven in onze groep worden geleverd. Lees ook onze risico-informatie en gebruiksvoorwaarden.

Author Florian Foerster Invesco
Florian Foerster
DIRECTOR ETF SALES
Florian Foerster is Director ETF Sales voor de beleggingsmaatschappij Invesco in Frankfurt. Daarvoor werkte hij bij Commerzbank in Frankfurt als specialist voor certificaten en ETF's.