Waarom waarde nu groei verslaat

13 september 2022  |  Igor Hirsch
Asset MM&M Growth Value 1920
Beleggingen in groeiaandelen gedijen op prijsverwachtingen. Gevestigde aandelen, daarentegen, zijn misschien niet zo sexy, maar ze bieden een consistenter en gemiddeld hoger rendement op de lange termijn. Dit geldt niet alleen in perioden van stijgende inflatie.

In de afgelopen tien jaar zijn groeiaandelen zoals die van technologiebedrijven sterker gestegen dan de totale markt. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van hun weging in de portfolio's van veel klanten en in indices zoals de MSCI USA. Vooral tijdens de Coronapandemie konden techaandelen en zogenaamde pandemische aandelen, zoals die van bezorgingsbedrijven of leveranciers van communicatiesoftware, winst boeken. Maar sinds vorig jaar is het momentum voor groeiaandelen verzwakt. Daarom is het zinvol groei- en waardebeleggen nader te bekijken.

Wat onderscheidt eigenlijk groeiaandelen en wat zijn daarentegen waardeaandelen? 'Value investing' (waardebeleggen) is gericht op het opsporen van ondergewaardeerde aandelen van bedrijven met stabiele winsten, een bovengemiddelde winstgevendheid en een goede marktpositie. 'Growth investing' (groeibeleggen) daarentegen is gericht op aandelen van bedrijven in de snelgroeiende markten van de toekomst, zoals momenteel in de technologiesector of in de waterstofindustrie.

Waarde verslaat de brede markt terwijl groei achterblijft

Brutorendement van geselecteerde Amerikaanse indexen in verschillende perioden (in USD)

Asset MM M Bruttorendite Table1 NL
Per 31-08-22, Bron: MSCI

Voor het hele jaar 2021 had de MSCI US Growth Index bijvoorbeeld een brutorendement van 26,2 procent, terwijl de MSCI US Enhanced Value Index 29,2 procent won. In de teleurstellende eerste acht maanden van 2022 verloren Amerikaanse waardeaandelen met 14,3 procent in totaal ook minder waarde dan Amerikaanse groeiaandelen met 24,5 procent. De brede markt, zoals de MSCI US index, behaalde vorig jaar 27,0 procent en verloor 17,1 procent tot augustus 2022. De heropleving van de waardeaandelen heeft reeds plaatsgevonden, en veel wijst erop dat hun goede vorm ook in tijden van hoge inflatie en restrictief monetair beleid van de centrale banken zal aanhouden.

Verklaart de hoge inflatie de verbeterde waardeperiode?

Monetaire stabiliteit is een van de belangrijkste taken van centrale banken. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft diens meerjarige expansieve monetaire beleid in 2022 beëindigd vanwege de snelle stijging van de inflatie en heeft hun belangrijkste rentetarief al met verschillende renteverhogingen verhoogd om de inflatie te beteugelen. Wat betekent dit voor groeiaandelen?

De theorie: Stijgende rentetarieven brengen vooral veel groeibedrijven in de problemen, omdat zij duurdere leningen dan voorheen moeten afsluiten om hun groeiplannen te financieren. Dit vormt een rem op toekomstige winsten, wat een probleem is voor groeibedrijven, aangezien beleggers het grootste deel van hun gepercipieerde waarde in hun toekomstige winsten plaatsen. Bovendien zijn ondernemingen met gevestigde distributiekanalen en een grote merkbekendheid doorgaans beter in staat prijsverhogingen als gevolg van hogere productiekosten aan hun klanten door te berekenen. Als deze bedrijven prijszettingsvermogen hebben, blijven de marges stabiel of nemen ze zelfs toe. Bedrijven met een goede waarde worden gekenmerkt door hun vermogen om zelfs in onzekere tijden een betrouwbaar hoog rendement te genereren. Tegen deze achtergrond ondergingen veel groeiaandelen en vooral tech-aandelen in 2022 een aanzienlijke correctie. Een stijgende basisrente kan dus een grotere impact hebben op groeibedrijven en hun aandelen minder aantrekkelijk maken dan waardeaandelen. Maar dat is slechts een deel van de verklaring.

Wanneer presteert waarde beter dan groei?

Uit resultaten van studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en het fondsbedrijf Robeco blijkt dat waardeaandelen in de VS het sinds 1866 gemiddeld beter hebben gedaan dan groeiaandelen, ongeacht of de inflatie laag, matig of vrij hoog was. In jaren met een inflatie van meer dan vier procent waren hun prestaties bijzonder goed.

Waarde wint

Jaarlijks extra rendement van waarde- versus groeiaandelen in procentpunten

Asset MM M U berrendite Table2 NL
Bron: barrons.com, gebaseerd op analyses van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het fondsbedrijf Robeco.

Positieve cashflow als selectiecriterium

Wat is belangrijk aan waardeaandelen? Warren Buffett is een beurslegende geworden dankzij zijn waardestrategie. Hij geeft er de voorkeur aan dat de groei van ondernemingen wordt gerealiseerd met eigen vermogen en niet met vreemd vermogen in de vorm van leningen. Lage schulden, hoog eigen vermogen en een aanhoudende positieve cashflow van het bedrijf zijn - naast de intrinsieke waarde van een aandeel - de belangrijkste factoren van zijn aandelenselectie en ook van Amerikaanse en Europese waarde-indices. Een positieve cashflow ontstaat wanneer de inkomsten van een onderneming hoger zijn dan de uitgaven. En natuurlijk herinvesteren waardebedrijven hun winsten niet alleen, ze keren ze ook uit in de vorm van dividenden, waardoor hun beleggers een stabieler rendement krijgen.

Het vinden van goed geprijsde waardebedrijven die aan bepaalde criteria voldoen en een sterke marktpositie hebben, vergt veel inspanning. Typische selectiecriteria zijn de koers/boekwaardeverhouding, de verwachte winst over de komende twaalf maanden en het dividendrendement.

In plaats van zelf individuele aandelen te analyseren en aan de portfolio toe te voegen, kan de benadering van waardebeleggen systematisch worden toegepast met een ETF-portfolio. Scalable Capital biedt bijvoorbeeld de Value 100-portfolio aan in diens digitale vermogensbeheertak voor Duitse klanten en talrijke waarde-ETF's in de Scalable Broker, beschikbaar in alle markten. De Value 100-portfolio bestaat uit drie waarde-ETF's. Door de manier waarop deze ETF's zijn samengesteld, wordt voortdurend gestreefd naar een aandelenselectie op basis van waardeverhoudingen. De fondsen zijn breed gediversifieerd en belegd in de VS, Europa en opkomende markten. Als de kerncijfers van de bedrijven veranderen, past de samenstelling van de indices en dus van de ETF's zich dienovereenkomstig aan.

Zo ziet de Value 100-portfolio eruit

Huidig beleggingsuniversum van de waardestrategie

Asset MM&M Anlageuniversum Table3 NL

De criteria van de waarde-indices voor de aandelenselectie leiden tot een aanzienlijk andere allocatie dan voor de brede-marktindices. Zo bevat de MSCI USA Enhanced Value 150 aandelen in plaats van de 627 in de MSCI USA. De volgende tabel illustreert hoe groot het verschil in samenstelling en weging kan zijn.

Waarde-index met verschillende wegingen

Top posities in de MSCI USA Enhanced Value en MSCI USA

Asset MM&M Top-Positionen Table4 NL
Per 31-08-22, Bron: MSCI

Deze afwijkende weging kan risico's als gevolg van buitensporige waarderingen van reeds populaire groeiaandelen en thematische trends beperken. Zo bevat de MSCI World Index, die populair is bij beleggers, momenteel enkele groeiaandelen die tegen meerdere keren hun omzet worden gewaardeerd, zoals Tesla (12,6 keer) of Nvidia (12,7 keer). De autofabrikant Tesla werd opgericht in 2003, maar pas in 2020 behaalde het bedrijf diens eerste winst. Ondanks solide marges in de tussentijd wordt de waardering voornamelijk gevoed door toekomstige groeiverwachtingen. Als deze over de hele linie dalen, kan de correctie die groeiaandelen in de eerste helft van 2022 hebben ondergaan, aanhouden.

Groei wordt waarde

Bij aanhoudend succes evolueren groeibedrijven vaak naar waardebedrijven. Wie waardeaandelen koopt, koopt effecten van bedrijven die zich op hun markt hebben gevestigd. Ook al is hun belangrijkste groeifase voorbij en zijn de koersverwachtingen dus uitgekomen - regelmatige dividenduitkeringen zorgen voor stabiele inkomsten uit solide bedrijfsmodellen.

Conclusie: Wie groeiaandelen koopt, koopt verwachtingen. Wie waardeaandelen koopt, koopt verwachtingen die zijn uitgekomen. De waardestrategie van Scalable Capital kan worden gebruikt als kernbelegging om wereldwijd systematisch te beleggen in fundamenteel gunstig gewaardeerde aandelen. Of waardeaandelen in de nabije toekomst ook beter zullen presteren dan groeiaandelen is natuurlijk niet zeker.

Risicodisclaimer - Er zijn risico's verbonden aan beleggen. De waarde van jouw belegging kan dalen of stijgen. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten, simulaties of voorspellingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Wij geven geen beleggings-, juridisch en/of fiscaal advies. Mocht deze website informatie bevatten over de kapitaalmarkt, financiële instrumenten en/of andere beleggingsrelevante onderwerpen, dan is deze informatie uitsluitend bedoeld als algemene uitleg van de beleggingsdiensten die door bedrijven in onze groep worden geleverd. Lees ook onze risico-informatie en gebruiksvoorwaarden.

Circ Team photo Igor
Igor Hirsch
Financial Editor
Igor is een redacteur gespecialiseerd in financiële investeringen en de aandelenmarkt. Hij werkte eerder als redacteur bij Finanzen100 en de industrieservice voor vermogensbeheerders Citywire. Daarvoor werkte hij als zelfstandig financieel adviseur. Hij behaalde een diploma culturele studies met als hoofdvak economische en sociale geschiedenis en studeerde aan de universiteit van Saarland.