FAQ

Vind antwoorden op de veelgestelde
vragen over Scalable Capital.

Rekening openen

Wat zijn de vereisten om je in te schrijven voor de Scalable Broker?
 

Onze service is gericht op inwoners van Duitsland, Oostenrijk, Italië, grootstedelijk Frankrijk, Spanje en Nederland.

Daarnaast moet aan de volgende eisen worden voldaan:

  • Je bent ouder dan 18 jaar.
  • Je bent niet belastingplichtig in de VS (geen "US person" volgens de Amerikaanse belastingwetgeving).
  • Je hebt een betaalrekening die wordt aangehouden door een kredietinstelling in het SEPA-gebied.
  • Je gebruikt onze dienst als aanbod van een buitenlandse aanbieder.

Houd er ook rekening mee dat de depotbank alleen belastingen betaalt voor klanten die belastingplichtig zijn in Duitsland. Als je belastingplichtig bent in het buitenland, dien je zelf de juiste belastingheffing van alle effectentransacties uit te voeren.

Hoe werkt het registratieproces?
 

De registratie wordt online voltooid en duurt slechts een paar minuten. Registratie via de iOS- of Android-app is ook mogelijk. Daarna voltooi je de identificatie via onze partner Fourthline (Let op: Deze stap is niet nodig voor bestaande klanten van ons vermogensbeheerproduct met bewaarrekeningbeheer bij Baader Bank).

Het openen van de rekening door de bewaarbank neemt gewoonlijk 1-2 werkdagen in beslag. Zodra je bewaarrekening geopend is en de eerste storting gedaan is, kun je beginnen met handelen.

Is er een minimum inleg?
 

Je kiest een bedrag voor je eerste storting tijdens het registratieproces. Dit bedrag moet ten minste 1 euro zijn. Je beschikbare saldo kan op elk moment geheel of gedeeltelijk worden uitbetaald. Een hogere storting wordt aanbevolen om meteen te kunnen beginnen met de handel in aandelen, ETFs en fondsen.

Waarom moet ik mijn bankgegevens opgeven?
 

Stortingen en maandelijkse beleggingsplannen worden van je lopende rekening geïnd via SEPA-incasso. Bovendien worden alle uitbetalingen ook naar deze rekening overgemaakt. Alle kosten worden ook via je lopende rekening verwerkt.

De lopende rekening moet op jouw naam staan bij een bank gevestigd in het SEPA-gebied. Het moet ook een betaalrekening zijn. Spaarrekeningen zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Als je betaalrekening een gezamenlijke rekening is, moet jij als uiteindelijke begunstigde geregistreerd zijn.

Waarom moet ik mijn identiteit verifiëren?
 

De Witwaswet (Money Laundry Act, MLA) verplicht ons onze klanten te identificeren. Deze identificatie is ook in jouw belang, want deze zorgt voor een hogere mate van veiligheid in de relatie met de klant.

Een MLA-conforme identificatie gebeurt op een gemakkelijke manier via onze partner Fourthline.

Wat is het identificatieproces?
 

Identificatie gebeurt via onze partner Fourthline. Fourthline is een aanbieder van digitale identificatie gevestigd in Amsterdam, Nederland. Het is onderdeel van Safened-Fourthline BV, dat als betaalinstelling wordt gereguleerd door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Je vindt hier meer informatie over Fourthline.

Identificatie meestal is ook mogelijk met een buitenlands paspoort. Een lijst van geaccepteerde identiteitsdocumenten en landen vind je hier.

Je kunt het identificatieproces gemakkelijk starten via onze app of website door in te loggen op je Scalable Capital-account, na het voltooien van de registratie. Op basis van de ervaring van onze klanten, raden wij je aan - met het oog op het gebruiksgemak - de app te gebruiken.

Nadat je de identificatie met succes hebt voltooid, hoef je verder niets te doen. De identificatiegegevens worden automatisch doorgestuurd naar Scalable Capital en vervolgens naar Baader Bank. De depothoudende bank opent doorgaans binnen 3 werkdagen jouw verrekenings- en effectenrekening. Je wordt automatisch via e-mail geïnformeerd zodra de opening van de rekening is voltooid.

Mochten er naar aanleiding van jouw identificatiegegevens vragen zijn, dan nemen wij proactief contact met je op.

Is er een demo-account?
 

Er is geen demo-account. Met onze FREE Broker zijn alle belangrijke functies echter al voor jou beschikbaar - je hoeft geen kosten te betalen voor het aanmaken van een account en bent niet gebonden aan de duur van een contract.

Kan ik een rekening openen voor mijn minderjarige kinderen?
 

De minimum leeftijd om Scalable Broker te gebruiken is 18 jaar.

Worden er gezamenlijke rekeningen aangeboden?
 

Scalable Broker wordt alleen aangeboden als een individuele account.

Kan ik een bedrijfsrekening openen?
 

Scalable Broker wordt alleen aan particulieren aangeboden.

Kan ik een rekening openen met een vreemde valuta?
 

Handelen via de Scalable Broker is alleen mogelijk in Euro.

Is het mogelijk om meerdere accounts te hebben?
 

In de Scalable Broker kun je één portfolio onder jouw naam beheren. Met onze portfoliogroepfunctie heb je echter de mogelijkheid om jouw brokeraccount naar eigen wens te groeperen.

Als je de FREE Broker gebruikt, heb je de mogelijkheid om één portfoliogroep aan te maken. In de PRIME en PRIME Broker flex zijn onbeperkt gepersonaliseerde groepen beschikbaar.

Houd er rekening mee dat in portfoliogroepen alleen de individuele prestaties van de daarin opgeslagen effecten kunnen worden weergegeven vanaf het moment van aankoop.

Heeft Scalable Capital een referral programma?
 

Op dit moment hebben we geen referral programma in Nederland. We zijn het aan het overwegen, en zullen ontwikkelingen op dit
gebieden tijdig communiceren richting onze klanten.

Accountbeheer

Hoe kan ik geld storten of opnemen?
 

Stortingen
Stortingen op jouw verrekeningsrekening kunnen op verschillende manieren worden gedaan.

De snelste manier is realtime betalen via Instant. Betalingen via Instant zijn binnen enkele seconden beschikbaar voor de aankoop van effecten. Het stortingsbedrag wordt via SEPA-machtiging van jouw referentierekening geïncasseerd. Raadpleeg de klantendocumentatie voor meer informatie. Voor betaling via Instant worden kosten in rekening gebracht.

Als alternatief kun je het gewenste bedrag overmaken, of storten via SEPA-incasso. Het IBAN voor de overboeking naar jouw verrekeningsrekening vind je in jouw persoonlijke account onder "Betalingen" en dan "Snel via overschrijving". Vul voor de overschrijving jouw eigen naam in als ontvanger. Overboekingen moeten worden gedaan vanaf de door jou opgegeven referentierekening. Stortingen die niet duidelijk aan jou kunnen worden toegewezen (bijv. PayPal, Transferwise) zijn niet toegestaan.

Uitbetalingen
Je kunt een opname aanvragen in jouw persoonlijke account onder "Betalingen" en vervolgens "Uitbetaling".

Houd er ook rekening mee dat jouw verrekeningsrekening over het algemeen geen betaalrekening is en uitsluitend wordt gebruikt voor de afwikkeling van effectentransacties.

Waarom is realtime betalen via Instant niet beschikbaar voor mij?
 

De beschikbaarheid of het maximale bedrag van een Instant-storting is afhankelijk van individuele factoren. Je kunt de kans op beschikbaarheid van Instant vergroten door bijvoorbeeld stortingen te laten uitvoeren via een reguliere SEPA-incasso of door spaarplannen uit te voeren.

Waarom kan ik niet mijn gehele kassaldo laten uitbetalen?
 

In jouw persoonlijke account vind je details over jouw individueel beschikbare kassaldo.

Verkoopopbrengsten kunnen onmiddellijk worden gebruikt om effecten te kopen, maar zijn over het algemeen pas twee werkdagen later beschikbaar voor uitbetaling. De daadwerkelijke omwisseling van effecten tegen betaling (de zogenaamde 'settlement') vindt namelijk pas plaats twee dagen nadat de transactie op de beurs is uitgevoerd.

Het voor opname beschikbare kassaldo kan gedurende enkele bankwerkdagen na stortingen via SEPA-incasso worden verminderd, om een rood staan op de verrekeningsrekening door eventuele terugboekingen te voorkomen.

Daarnaast kan het zijn dat het niet mogelijk is om het volledige kassaldo binnen de eerste acht weken na stortingen via SEPA-incasso of Instant uit te laten betalen.

Kan ik rood staan op mijn verrekeningsrekening?
 

De verrekeningsrekening wordt op kredietbasis beheerd en kan bij de gewone dagelijkse gang van zaken niet over-gedebiteerd worden. Als er op de verrekeningsrekening niet voldoende saldo beschikbaar is voor een voorbereide order, kan de order niet geplaatst worden.

Mocht de verrekeningsrekening toch een negatief saldo vertonen, dan brengt de depothoudende bank daarover rente in rekening. Zie de bijzondere voorwaarden in Baader Bank's 'Lijst van prijzen en diensten' voor de actuele debetrente.

Heb ik een overzicht van de afzonderlijke transacties?
 

Alle transacties kun je op elk moment bekijken in onze (web)app door in te loggen op je Scalable Capital-account. Bovendien ontvang je van de depotbank een maandelijks rekeningoverzicht in je Mailbox. Daarop zie je een overzicht van alle gedane transacties.

Waarom wordt mijn rendement niet in procenten weergegeven?
 

Behalve de realtime waarde van je portefeuille, tonen we je ook het absolute rendement in Euro. Een procentueel rendement op portefeuillebasis is in veel gevallen misleidend, omdat deze sterk afhangt van de timing van de handelsactiviteiten en hun omvang.

Het is mogelijk het procentueel rendement te berekenen in verhouding tot het totaal van de stortingen (minus opnames); maar dit cijfer biedt beperkte informatie, zoals dit voorbeeld illustreert:

Veronderstel dat je eenmalig 10.000 euro investeert via de Scalable Broker. Na een jaar hebben je beleggingen een absoluut rendement van 700 Euro opgeleverd. Dit zou nu een relatief rendement van 7,0% opleveren en een zinvolle indicatie zijn. Als je echter op dezelfde dag nog eens 10.000 euro zou investeren, zou je procentuele rendement gehalveerd worden (700 / 20.000 = 3,5%) - zonder dat de waarde van je beleggingen verandert.

Het tijd-gewogen rendement dat we bij vermogensbeheer gebruiken kan hier tevens weinig hulp bieden. Dit wordt gecorrigeerd voor inkomende en uitgaande betalingen, zodat een directe vergelijking met een benchmark of een andere portfolio mogelijk is.

Bij vermogensbeheer is het belangrijk om de prestaties van de vermogensbeheerder transparant en onafhankelijk van de beleggingsdata van de klant te kunnen tonen. Bij de evaluatie van de eigen beleggingsbeslissingen daarentegen speelt vooral timing een zeer doorslaggevende rol in het beleggingssucces. Daarom is het tijd-gewogen rendement niet geschikt in de context van de Scalable Broker.

Kan ik informatie over mijn portfolio exporteren, bijvoorbeeld naar een CSV bestand?
 

Je kunt een dagelijks bijgewerkt overzicht van jouw portfoliogegevens exporteren als een CSV-bestand in jouw klantenportaal bij Baader Bank. Tijdens het registratieproces bij Scalable heb je de benodigde toegangsgegevens van Baader Bank per e-mail ontvangen.
Als je dit e-mailadres niet hebt, kun je op elk moment een nieuw wachtwoord aanvragen. Hiervoor heb je de eerste zeven cijfers van jouw effectenrekeningnummer en je geboortedatum nodig. Deze link brengt je naar het Baader Bank-klantenportaal, waar je op "Link opnieuw instellen" kunt klikken.

Is er een minimum investeringsperiode voor mijn account of een minimum looptijd voor mijn contract?
 

Er zijn geen minimum beleggingsperiodes of minimum contracttermijnen. Individuele effecten kunnen op elk moment gekocht en verkocht worden. De dienst kan ook op elk moment kosteloos worden opgezegd. Het is ook mogelijk om op elk gewenst moment gratis te wisselen tussen de aangeboden prijsplannen (FREE Broker, PRIME Broker en PRIME Broker Flex).

Kan ik tussen brokersplannen wisselen?
 

Je kunt op elk moment gratis wisselen tussen de verschillende prijsmodellen (FREE Broker, PRIME Broker en PRIME Broker Flex). Om dit te doen ga je naar "Profiel" in de webweergave van je account. Onder "Producten" vind je de optie om je Broker plan te wijzigen.

Hoe kan ik effecten aan mijn volglijst toevoegen en verwijderen?
 

Om een effect aan jouw volglijst toe te voegen, klik je op het gewenste effect. Klik vervolgens op "Toevoegen aan volglijst" (verschijnt als ster in de app) in de rechterbovenhoek van de overzichtspagina van het effect. Het effect verschijnt nu in de volglijst op jouw startpagina. Effecten die je al in bezit hebt of een spaarplan hebt opgezet, worden automatisch toegevoegd aan jouw portfoliolijst.

Om een effect uit jouw volglijst te verwijderen, klik je op het gewenste effect. Klik vervolgens op "Verwijderen uit volglijst" (verschijnt als een sterretje in de app) in de rechterbovenhoek van de overzichtspagina van het effect. Wanneer je een effect van jouw volglijst koopt of een spaarplan opzet, wordt deze automatisch van de volglijst naar de portfoliolijst overgebracht.

Kan ik mijn portfolio en volglijst sorteren of filteren?
 

Momenteel zijn alle vermeldingen alfabetisch gesorteerd.

Hoe kan ik de Scalable Broker opzeggen?
 

Je kunt online je broker opzeggen of je plan wijzigen via de Scalable Capital-app onder "Profiel", "Producten". Opzegging is gratis en op elk moment mogelijk.

Na de opzegging kun je nog steeds inloggen in je persoonlijke omgeving en documenten uit je Mailbox ophalen. Daar ontvang je belangrijke documenten, zoals je jaarlijkse belastingrapportage. Je hebt toegang tot deze documenten in je mailbox tot de geldende bewaartermijnen verstrijken. Indien nodig kan de toegang tot je persoonlijke omgeving ook gedeactiveerd worden. Stuur ons hiervoor een e-mail.

Handelen

In welke financiële producten kan ik beleggen?
 

In principe staan jou alle ETF's, aandelen, fondsen en crypto-ETP's die op gettex of Xetra worden verhandeld ter beschikking. Via de zoekfunctie van het hoofdscherm in onze app of op onze website, kom je er eenvoudig achter of een effect verhandelbaar is. Voer simpelweg de naam of ISIN in.

Je kunt ook aandelen op naam kopen via Scalable Broker. De bewaarder Baader Bank regelt de registratie voor jou. Er zijn geen kosten verbonden aan de registratie.

In de Scalable Capital Broker heb je verschillende financiële producten tot je beschikking waarmee je kunt beleggen in de goudmarkt. Je kunt bijvoorbeeld beleggen in ETC's die beleggen in fysiek goud.

Obligaties kunnen momenteel niet worden verhandeld via Scalable Broker. Alle ETF's, aandelen en fondsen die aan de gettex-beurs worden verhandeld, zijn voor jou beschikbaar.

Op nieuwe beursintroducties (IPO's) kan momenteel niet worden ingeschreven via Scalable Broker.

Welke ordertypes zijn beschikbaar?
 

Er zijn vier soorten ordertypes beschikbaar.

Marktorder: uitgevoerd tijdens de handelsuren tegen de best mogelijke prijs. Deze prijs kan sterk verschillen van de laatste prijs op het moment dat de order geplaatst werd, als gevolg van koersbewegingen. De marktorder is alleen geldig voor de handelsdag waarop deze geplaatst wordt.

Limiet-order: hier kun je een limietprijs bepalen. De order zal alleen worden uitgevoerd tegen deze opgegeven prijs of beter. Hiermee kun je jezelf beschermen tegen plotselinge prijssprongen. Anderzijds is het mogelijk dat de limietorder slechts gedeeltelijk of helemaal niet wordt uitgevoerd.
De limietorder is 360 dagen geldig. Gedurende deze periode kan het op elk gewenst moment geannuleerd worden, op voorwaarde dat niet alle georderde eenheden uitgevoerd zijn.

Stop-order: hier kun je een stopprijs bepalen. Als de stopprijs bereikt is, wordt je order als een marktorder geactiveerd en tijdens handelsuren tegen de best mogelijke prijs uitgevoerd. Deze prijs kan vanwege koerssprongen sterk verschillen van de originele stopprijs. Het kan gebeuren dat de order nooit geactieerd wordt en dus niet wordt uitgevoerd. De stop-order is 360 dagen geldig. Tijdens deze periode kan het op elk moment geannuleerd worden, zolang niet alle georderde eenheden uitgevoerd zijn.

Stop-limiet-order: als een combinatie van de vorige twee soorten orders, stel je zowel een limiet- als een stopprijs in. Als de stopprijs bereikt is, wordt je order geactiveerd als een limiet order en wordt dan alleen uitgevoerd tegen de limietprijs of beter. Zo kun je jezelf beschermen tegen plotselinge prijssprongen. Het kan echter gebeuren dat het order slechts gedeeltelijk of helemaal niet uitgevoerd kan worden. Het stop-limiet-order is 360 dagen geldig. Gedurende deze periode kan het op elk gewenst moment geannuleerd worden, zolang niet alle georderde eenheden uitgevoerd zijn.

Scalable Broker biedt momenteel geen OCO-orders (One-Cancels-Other) aan.
Opgelet: als je in het orderscherm zowel een stop- als een limietprijs invoert, is dat geen OCO-order. Een stop-limiet-order werkt als volgt: Als de stopprijs bereikt is, wordt je order geactiveerd als een limiet order en vervolgens uitsluitend tegen de limietprijs of beter uitgevoerd. Op deze manier kun je jezelf beschermen tegen plotselinge koerssprongen. Daar staat tegenover dat het kan gebeuren dat de order slechts gedeeltelijk of helemaal niet wordt uitgevoerd.

Hoe kan ik een effect verhandelen?
 

Handelsorders kunnen alleen geaccepteerd worden in onze (web)app door in te loggen op je Scalable Capital-account. Telefonische orders zijn niet mogelijk.

Kies het gewenste effect in onze (web)app door in te loggen op je Scalable Capital-account. Navigeer naar je brokerportfolio, en gebruik de knoppen "Kopen" of "Verkopen" om het orderproces te starten.

Is er een minimum ordervolume?
 

Er is geen minimale ordergrootte voor het handelen in de Scalable Broker.

Voor alle transacties onder de 250 euro wordt echter 0,99 euro per transactie in rekening gebracht bij gettex. Dit geldt voor alle prijsmodellen van onze broker. Transacties vanaf 250 euro zijn inbegrepen in de trading flatrate bij PRIME Broker en PRIME Broker flex.

Ongeacht het prijsmodel, zijn er geen orderkosten voor PRIME ETF's vanaf 250 euro.

Kan ik in fracties handelen?
 

Je kunt zelf geen fracties kopen. Bij alle spaarplannen kopen we echter wel fracties van ETF's voor jou, zodat jouw maandelijkse spaarbedrag volledig kan worden belegd. Zolang het spaarplan loopt, worden deze fracties herhaaldelijk gecombineerd om gehele effecten te vormen.

Kan ik een reeds geplaatste bestelling wijzigen of annuleren?
 

Een geplaatste order kan - indien deze nog niet volledig is uitgevoerd - kosteloos worden geannuleerd onder "Transacties" . Een directe wijziging van een order is niet mogelijk. Wil je een nog niet uitgevoerde order wijzigen, annuleer deze dan en plaats de order opnieuw.

Volgens de voorwaarden voor transacties op de beurs van München (IV. Sectie), kunnen transacties onder bepaalde voorwaarden met terugwerkende kracht door de beurs worden geannuleerd. Dit geldt in het bijzonder voor zogenaamde mistrades. Mistrades kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door technische storingen of een duidelijk afwijkende referentieprijs. In het geval van een annulering van jouw reeds uitgevoerde order, word je per e-mail op de hoogte gebracht. Limiet- of stoporders worden niet opnieuw geactiveerd. Plaats daarom, indien nodig, de betreffende order opnieuw.

Wanneer wordt mijn order uitgevoerd?
 

Wanneer je order wordt uitgevoerd hangt af van het gekozen ordertype en de prijsontwikkeling van het effect. Met behulp van Smart Predict, een functie die beschikbaar is in PRIME Broker, kun je zien hoe groot de kans is dat een limiet- of stop order binnen het volgende uur wordt uitgevoerd.

Waarom kan ik het effect niet vinden?
 

Is het effect dat je zoekt niet beschikbaar via de zoekfunctie? Klik dan op de knop 'feedback geven' om een verzoek in te dienen ter toevoeging van een aandeel, ETF of fonds. Als aan de handelsvoorwaarden is voldaan, kunnen we het effect voor je laten toevoegen. We kijken uit naar je suggesties!

Krijg ik financieel of beleggingsadvies van Scalable Capital?
 

Als je vragen hebt over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op via e-mail, chat, of telefoon. We geven echter geen financieel of beleggingsadvies.

Hoeveel geld moet ik investeren?
 

Beleggen op de kapitaalmarkten brengt risico's met zich mee. Daarom adviseren wij onze klanten om voor onvoorziene gebeurtenissen een onmiddellijk beschikbare noodreserve aan te houden die al je lopende uitgaven en verplichtingen gedurende minstens zes maanden kan dekken.

Welke beurzen zijn beschikbaar?
 

Orders kunnen geplaatst worden op gettex, een beurs van Bayrische Börse AG, of Xetra, dat beheerd wordt door Deutsche Börse AG. In principe worden op gettex geen broker- of beurskosten aangerekend. De publiekrechtelijke structuur garandeert de neutraliteit die onontbeerlijk is om de belangen van marktdeelnemers, beleggers en emittenten te waarborgen.

De orderkosten op Xetra zijn een vast tarief van 3,99 euro; ook voor klanten die de PRIME Broker en PRIME Broker flex gebruiken. Daar komt nog een effectenbeursvergoeding voor Xetra bij. Voor Scalable Broker is dit slechts 0,01% van het uitgevoerde volume (minimaal 1,50 euro). De vergoeding voor het handelsplatform dekt alle kosten van derden voor handel en afwikkeling. De afwikkeling wordt verzorgd door de depothoudende bank.

Een overzicht van alle kosten vind je hier.

Wat zijn de handelsuren van gettex en Xetra?
 

Bij gettex kun je doorgaans van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 22:00 uur in ETF's, aandelen en fondsen handelen. Vakantiedagen zijn uitgesloten. Je vindt de handelskalender van gettex hier.

Op Xetra kun je handelen van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur. Vakantiedagen zijn uitgesloten. Je vindt de handelskalender van Xetra hier.

Op handelsdagen maakt Scalable Broker het mogelijk om de klok rond orders te plaatsen. Van 12:15 tot 23:30 uur kun je orders plaatsen of annuleren in onze (web)app door in te loggen op je Scalable Capital-account. Stop- en limietorders die buiten de handelsuren zijn gemaakt, worden op het eerstvolgende mogelijke tijdstip tijdens de handelsuren uitgevoerd. Marktorders zijn over het algemeen alleen geldig voor de dag waarop ze zijn gemaakt. Als ze worden aangemaakt vóór de opening van de beurs, worden ze uitgevoerd op het eerstvolgende mogelijke tijdstip tijdens de handelsuren. Marktorders die worden geplaatst nadat de handel is gesloten, vervallen.

Is intraday-handel mogelijk?
 

Je kunt op dezelfde dag effecten kopen en verkopen. Je kunt ook realtime prijzen van de effecten zien.

Kan ik over-the-counter handelen?
 

Scalable Broker biedt alleen beurshandel aan. Dit biedt de belegger extra zekerheid. Beurshandel is streng gereglementeerd en op de naleving van de beursregels wordt toegezien door de Toezichthoudende Autoriteit voor de Beurs.

Bovendien heeft elke beurs een eigen authoriteit voor toezicht op de handel. Hun taken zijn bij wet vastgesteld. Het zorgt voor correcte handel en biedt bescherming tegen prijsmanipulatie. Beleggers kunnen contact opnemen met het Bureau voor Toezicht op de Handel als de toezichthoudende instantie van de beurs, als ze zich zorgen maken over prijsafspraken tijdens de uitvoering. Scalable Capital helpt je graag bij het ophelderen van de feiten.

Wie zijn de PRIME-partners en welke voordelen bieden ze?
 

Met onze exclusieve partners DWS Xtrackers, Invesco en iShares by BlackRock bieden we goedkope toegang tot tal van hoogwaardige ETF's. Naast de aankoop van de ETF's - die vrij is van orderkosten vanaf €250 ordervolume - bieden we veel extra functies en informatie m.b.t. de ETF's van de PRIME-partners.

Een overzicht van alle beschikbare ETF's vind je hier.

Kan ik verkoopopbrengsten direct na verkoop van effecten laten uitbetalen of herbeleggen?
 

Opbrengsten uit verkopen zijn direct na uitvoering beschikbaar als kassaldo, minus een veiligheidsmarge voor eventuele belastingen en kunnen direct weer worden gebruikt voor de aankoop van effecten. De volgende dag, na boeking van de belastingen, is de volledige verkoopopbrengst beschikbaar.

De opbrengsten zijn echter pas beschikbaar voor uitbetaling nadat de transacties zijn geboekt door de depothoudende bank. Effectentransacties worden namelijk pas twee handelsdagen na uitvoering aan de beurs daadwerkelijk geboekt (de zogenaamde 'settlement').

Waarom wordt mijn order maar gedeeltelijk uitgevoerd?
 

De handel op een beurs wordt bepaald door vraag en aanbod. In principe kan het dus bij veel soorten orders gebeuren dat slechts een deel van de georderde hoeveelheid kan worden uitgevoerd, of helemaal niets. Gedeeltelijke uitvoeringen brengen geen extra kosten met zich mee.

Wat gebeurt er als de handel wordt opgeschort?
 

In zeer volatiele marktfasen of in het geval van aankondigingen die de koers van een of meer effecten sterk beïnvloeden, kan de Toezichthoudende Autoriteit van de Beurs de handel in afzonderlijke effecten opschorten. In extreme situaties kan ook de complete beurshandel worden opgeschort. Gedurende deze tijd is handel in de getroffen effecten niet mogelijk.

Daarnaast kunnen effecten ook om andere redenen voor langere tijd van handel worden uitgesloten. Zo mogen Zwitserse aandelen sinds de zomer van 2019 niet meer verhandeld worden op effectenbeurzen in de EU. De opschorting en hervatting van de koersbepaling van individuele effecten wordt aangekondigd op de website van de effectenbeurs gettex.

Hoe stel ik een prijsalert in?
 

Je kunt prijsalerts instellen voor alle effecten en ze op elk gewenst moment aanpassen.

Klik daarvoor op het effect waarvoor je een prijsalert wilt instellen. Op de overzichtspagina van het effect klik je op de bel-icoon in de rechter bovenhoek. Je kunt meerdere prijsalerts voor het effect aanmaken. Het aantal actieve prijsalerts wordt aangegeven door een getal op de bel-icoon.

In de FREE Broker kun je één prijsalert voor een effect instellen. In de PRIME Broker of PRIME Broker flex kun je zo veel prijsalerts instellen als je wilt.

Wat is Smart Predict?
 

Smart Predict is een functie die gebruikt wordt bij het plaatsen van limiet- of stop orders. Het toont de waarschijnlijkheid dat een limiet- of stop-order binnen het volgende uur wordt uitgevoerd. De getoonde kansen worden automatisch en in realtime bijgewerkt als de gewenste prijs verandert, of als de koers van het effect beweegt. Smart Predict is beschikbaar voor klanten van PRIME Broker.

Spaarplan

Welke aandelen komen in aanmerking voor spaarplannen?
 

Spaarplannen kunnen worden ingesteld voor ETF's, aandelen, crypto-ETP's en fondsen.

Alle ETF's en crypto-ETP's die door Scalable Broker worden aangeboden, komen in aanmerking voor spaarplannen. Een overzicht van alle beschikbare ETF's vind je hier.

Veel aandelen die in de Scalable Broker beschikbaar zijn kunnen ook via spaarplannen gekocht worden. Er zijn geen beperkingen wat betreft de grootte van het bedrijf of de locatie van het hoofdkantoor. Als je het bedrijf dat je zoekt niet kunt vinden, e-mail ons dan via support-nl@scalable.capital. Wij nemen je feedback graag in overweging en breiden ons aanbod voortdurend uit.

Hoe kan ik een spaarplan opzetten?
 

Ga via de zoekfunctie naar het gewenste aandeel of de gewenste ETF waarvoor je een spaarplan wilt opzetten. Op de overzichtspagina van de ETF of het aandeel klik je op "Spaarplan instellen". Geef een bedrag naar keuze op, kies een uitvoeringsdatum en -frequentie. Bevestig door te klikken op "Spaarplan instellen".

Je kunt kiezen of het beleggingsbedrag van je lopende rekening moet worden afgeschreven of van je kassaldo moet worden afgehaald. Het wordt vervolgens automatisch voor je belegd.

Hoe kan ik een spaarplan aanpassen of annuleren?
 

Om een spaarplan aan te passen, klik je op het aandeel of de ETF met het spaarplan dat je wilt aanpassen. Klik op de overzichtspagina van het aandeel of de ETF op het huidige spaarplan dat onder de grafiek (in de app) of rechtsboven in het scherm (in de webbrowser) staat. Verander het gewenste bedrag, de uitvoeringsdatum, de frequentie en de inflatiebescherming en klik op "Spaarplan instellen" om te bevestigen.

Om een spaarplan te annuleren, klik je op de gewenste ETF of het gewenste aandeel. Op de overzichtspagina van de ETF of het aandeel klik je op het getoonde spaarplan, bv. "50 euro maandelijks".
Als je in de mobiele app bent, staat je spaarplan onder de grafiek, in de desktopversie vind je het rechts bovenaan. Klik hier op "Wis spaarplan" om het spaarplan te deactiveren. Een spaarplan op zeer korte termijn deactiveren kan niet meer verwerkt worden. Natuurlijk kun je het spaarplan op elk moment opnieuw instellen.

Om de uitvoeringsdatum en -frequentie van een beleggingsplan aan te passen, klik je op het aandeel of de ETF met het beleggingsplan dat je wilt aanpassen. Klik op de overzichtspagina van het aandeel of de ETF op het huidige beleggingsplan dat onder de grafiek (in de app) of rechtsboven in het scherm (in de webbrowser) staat. Verander de uitvoeringsdatum en -frequentie, en klik op "Spaarplan instellen" om te bevestigen.

Om inflatiebescherming toe te voegen, klik je op het aandeel of de ETF met het beleggingsplan dat je wilt aanpassen. Klik op de overzichtspagina van het aandeel of de ETF op het huidige beleggingsplan dat onder de grafiek (in de app) of rechtsboven in het scherm (in de webbrowser) staat. Voeg een procentuele waarde toe waarmee het beleggingsplan in de loop van de tijd moet toenemen en klik op "Beleggingsplan instellen" om te bevestigen.

Welke uitvoeringsdata en investeringsfrequenties zijn beschikbaar voor spaarplannen?
 

Spaarplannen kunnen maandelijks, tweemaandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks worden uitgevoerd op negen verschillende dagen (1e, 4e, 7e, 10e, 13e, 16e, 19e, 22e en 25e van de maand).

Kan ik de hoogte van mijn spaarbedrag aanpassen aan de inflatie?
 

Inflatiecorrectie is mogelijk. Je kunt een aanpassingspercentage in procenten (2%, 3%, 5% of 8%) bepalen waarmee jouw spaarbedrag elk jaar moet stijgen. De aanpassing gebeurt proportioneel na elke uitvoering van het spaarplan.

Waarom verhoogt de inleg van mijn spaarplan mijn saldo niet?
 

Zodra het stortingsbedrag op je Broker-rekening is bijgeschreven, verhoogt het je kassaldo niet, omdat het is gereserveerd voor de automatische aankoop van de bijbehorende ETF of het aandeel van het spaarplan.

Details over je persoonlijk beschikbare tegoed vind je in jouw persoonlijke account. Klik op je kassaldo op de overzichtspagina van je portefeuille. Daarna zie je je huidig beschikbare geldbedrag voor beleggingen of opnames.

Wanneer wordt mijn spaarplan belegd?
 

Je spaarplannen worden belegd op het meest geschikte moment tijdens de uitvoeringsdag, die je kiest tijdens het opzetten van een plan. De aankoop van effecten is de volgende dag zichtbaar in onze (web)app door in te loggen op je Scalable Capital-account.

Waarom is mijn spaarplan nog niet gedebiteerd?
 

Betaling via automatische incasso: Het stortingsbedrag van je spaarplan wordt van je lopende rekening afgeschreven via SEPA-incasso. Let wel dat we de totale som van je spaarplannen in één keer afschrijven. Bijvoorbeeld, als je drie actieve spaarplannen hebt van elk 100 euro, dan schrijven we 300 euro af. Wij zullen de betalingen tijdig voor de gewenste uitvoeringsdatum instrueren. Zodra het spaarbedrag op je Broker-rekening is bijgeschreven, verhoogt het je kassaldo niet, want het is gereserveerd voor de automatische aankoop van de bijbehorende ETF of het aandeel van dat spaarplan.

Betaling via kassaldo: de spaarplannen van kassaldo afgeboekt, afhankelijk van de uitvoeringsdatum en frequentie die je bij het instellen hebt gekozen. Zorg ervoor dat je kassaldo toereikend is op het moment van de uitvoering van de spaarplannen. Als je kassaldo niet voldoende tegoed bevat, wordt het bedrag automatisch van je referentierekening afgeschreven.

Waarom is mijn spaarplan niet volledig belegd?
 

Om je gewenste spaarbedrag te bereiken, kopen we ook fractionele eenheden van ETF's, aandelen en crypto-ETP's. Fractionele aandelen kunnen echter alleen tot en met het derde cijfer achter de komma verhandeld worden. Om ervoor te zorgen dat het beleggingsbedrag niet overschreden wordt, kunnen de fractionele aandelen die je via je beleggingsplan koopt daarom naar beneden afgerond worden.

Beleggingsplan volledig niet belegd:
Dit kan gebeuren bij zeer kleine bedragen in combinatie met zeer hoge effectenprijzen. Voorbeeld: Als je een beleggingsplan van 1 euro opzet en de effectenprijs is 1.500 euro, dan zouden we 0.0007 aandelen moeten kopen. Maar omdat fractionele aandelen maar tot drie cijfers achter de komma gekocht kunnen worden en de bedrag niet overschreden mag worden, wordt dit naar beneden afgerond tot 0.000 aandelen. De bedrag kan dus niet belegd worden en wordt vervolgens bijgeschreven op je kassaldo.

Bedrag slechts gedeeltelijk geïnvesteerd:
Je hebt een spaarplan van 100 euro opgezet op een waardepapier, dat bij aankoop bijvoorbeeld precies 150 euro kost. Als je spaarplan 0,667 aandelen van dit effect voor je koopt, zou de aankoopprijs hoger zijn dan je beleggingsplan bij 100,05 euro. Daarom worden slechts 0,666 aandelen gekocht en dus 99,90 euro geïnvesteerd. De resterende 0,10 euro wordt op je kassaldo bijgeschreven.

Wat gebeurt er als de prijs van het effect boven of onder het bedrag van mijn spaarplan ligt?
 

Bij alle spaarplannen kopen we ook fractionele aandelen van effecten, zodat het vastgestelde spaarplan bedrag bereikt kan worden. Bijvoorbeeld, als je een spaarplan van 50 euro hebt op een ETF die op het moment van aankoop verhandeld wordt tegen 100 euro, dan koop je met je beleggingsplan 0,5 eenheden. Zolang het spaarplan actief is, worden deze fractionele aandelen herhaaldelijk samengevoegd tot hele effecten.

Als je een effect wilt verkopen dat met een beleggingsplan gekocht werd en je dus fractionele aandelen bezit, kun je de fractionele aandelen natuurlijk ook weer verkopen zonder extra kosten. Het is echter niet mogelijk om slechts een deel van de gehouden fractionele aandelen te verhandelen. De hele positie moet altijd verkocht worden.

Waarom kan ik mijn aankopen uit mijn spaarplan niet verkopen op de dag van beleggen?
 

Met spaarplannen gekochte eenheden kunnen vanwege de investering in fracties niet direct weer worden verkocht, maar pas na volledige boeking door de depotbank. Dit is meestal het geval op de dag na de belegging.

Afwikkeling & belastingen

Wat is een fiscaal identificatienummer (TIN)?
 

Een fiscaal identificatienummer (FIN) is een internationaal nummer dat wordt gebruikt voor fiscale identificatiedoeleinden. In Nederland komt het FIN overeen met jouw burgerservicenummer en is te vinden op je identiteitskaart of paspoort.

Waarom moet ik mijn fiscaal nummer opgeven?
 

Financiële instellingen zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie van hun klanten over hun fiscale woonplaats en fiscaal identificatienummer. Op basis van dit laatste kan de belastingplichtige formeel worden geïdentificeerd, want het is in de databank van de belastingdienst aan diens naam verbonden.

Is het mogelijk om bij voorbaat vrijgesteld te worden van de Amerikaanse bronbelasting of deze te laten verminderen?
 

In het geval van bronbelasting in de VS kan onze bewaarbank (Baader Bank) als gekwalificeerde tussenpersoon een lager belastingtarief toekennen. Baader Bank kan de bronbelasting verlagen van 30% naar 15% als je belastingplichtig bent in Nederland.

In overeenstemming met het dubbelbelastingverdrag tussen de VS en Nederland, wordt de Amerikaanse bronbelasting automatisch verlaagd voor niet-Amerikanen, mits zij de Nederlandse nationaliteit, Nederlandse woonplaats en belastingplicht in Nederland hebben.

Voor buitenlanders die in Nederland wonen, moet een registratie worden ingevuld met het formulier W-8BEN om van het lagere belastingtarief te profiteren. Stuur ons hiervoor het ingevulde formulier per e-mail naar support-nl@scalable.capital. Zorg ervoor dat je volledige informatie verstrekt bij het verzenden van het formulier.

Als je niet belastingplichtig bent in Nederland, is de Amerikaanse bronbelasting geregeld in het landspecifieke dubbelbelastingverdrag tussen de VS en jouw belastingland.

Voor alle andere landen is een voorafgaande vrijstelling van de desbetreffende bronbelasting niet mogelijk.

Waar vind ik informatie over distributies?
 

Distributies/uitkeringen (bijv. dividenden of rente) worden bijgeschreven op je verrekeningsrekening bij Baader Bank. Je kunt de actuele status zien in onze (web)app door in te loggen op je Scalable Capital-account. UItgekeerde dividenden kunnen herbelegd of uitbetaald worden.

Wanneer ontvang ik dividend?
 

Voor aandelen van Duitse bedrijven heb je recht op dividend als je het aandeel in je effectenrekening hebt op de dag van hun algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf de eerste handelsdag na de jaarvergadering wordt het aandeel "ex-dividend" verhandeld, want vanaf dan is er geen recht meer op dividend. Wanneer je een dividend ontvangt, wordt het automatisch op je verrekeningsrekening bijgeschreven. De daadwerkelijke uitbetaling van het dividend hoeft echter niet onmiddellijk na de jaarvergadering plaats te vinden.

Voor dividenden van buitenlandse bedrijven, waarvan sommige meerdere keren per jaar een dividend uitkeren, verwijzen we naar de kwartaalverslagen of de 'investor relations'-pagina van het betreffende bedrijf.

Kan ik deelnemen aan een algemene vergadering van aandeelhouders?
 

Als de mogelijkheid bestaat om aan een algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, zal de bewaarnemende bank je daarover inlichten. Dit geldt voor ondernemingen met zetel in de Europese Economische Ruimte (ARUG II). De aankondiging zal je in je Scalable-mailbox ter beschikking worden gesteld in het bijbehorende document "Jaarlijkse Algemene Vergadering". De tarieven voor de uitgifte van toegangskaarten voor een Jaarlijkse Algemene Vergadering staan in de Bijzondere Voorwaarden in de 'Lijst van Prijzen en Diensten' (p. 65) van Baader Bank. Bij het bestellen van toegangskaarten voor een buitenlandse Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt erop gewezen dat derdenkosten van de depothoudende bank van maximaal EUR 150,00 kunnen worden aangerekend (Bundesgesetzblatt, BGBl I 2019, p. 2637).

Opmerking: Je recht om deel te nemen kan geheel of gedeeltelijk vervallen als je kort voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering je positie wijzigt.

Rekeninghoudend met de uiterste datum voor herinschrijving, stuur ons het antwoord uit het document "Jaarlijkse Algemene Vergadering" met je instructies als een ingevulde PDF per e-mail naar corporateaction@scalable.capital. Zorg ervoor dat de informatie in dit document volledig en leesbaar is als je het verstuurt. Instructies die niet in het vastgestelde formaat (PDF) verstuurd worden, kunnen niet verwerkt worden.

Kan ik deelnemen aan een aandeelhoudersvergadering?
 

Als aandeelhouder heb je het recht deel te nemen aan bedrijfsmaatregelen (corporate actions). Baader Bank zal je op de hoogte brengen van mogelijke bedrijfsmaatregelen. We stellen de aankondiging voor je beschikbaar in je mailbox in onze app en browser.

Kosten

Wat zijn de kosten voor de Scalable Broker?
 

Je hebt de keuze uit drie producten:

FREE Broker:
In de FREE Broker worden orderkosten van 0,99 euro in rekening gebracht voor elke uitgevoerde transactie. Je kunt alle ETF's van onze PRIME-partners DWS Xtrackers, Invesco en iShares zonder orderkosten verhandelen voor transacties met een ordergrootte van 250 euro of meer. Alle spaarplannen zijn vrij van orderkosten, of het nu gaat om ETF's, aandelen of crypto. Crypto-ETP's zijn daarnaast onderworpen aan een spreadtoeslag in handels- en spaarplannen.

PRIME Broker:
Voor slechts 2,99 euro per maand (jaarlijks gefactureerd als 35,88 euro) krijg je, naast kostenloze spaarplannen op aandelen, ETF's en andere exchange-traded products (ETP), onbeperkte transacties zonder orderkosten vanaf 250 euro ordervolume (Xetra-handel uitgesloten). Transacties onder de 250 euro kosten 0,99 euro op gettex. Crypto-ETP's zijn daarnaast onderworpen aan de spreadtoeslag in het handels- en spaarplan.
Je kunt PRIME Broker op elk moment opzeggen of overstappen naar een ander product.

PRIME Broker flex: met PRIME Broker flex geniet je van alle voordelen van de PRIME Broker met een flexibele maandelijkse betaling van slechts 4,99 euro per maand.

Welk model je ook kiest:
gettex-handel:
Handelen onder de 250 euro kost 0,99 euro op gettex, ongeacht het prijsmodel.

Xetra-handel:
Voor orderuitvoeringen via de Xetra-beurs betalen alle klanten een vergoeding van 3,99 euro per transactie plus een handelsplatformvergoeding (0,01% van het ordervolume, min. 1,50 euro), ongeacht het prijsmodel. Deze laatste dekt alle kosten van derden voor handel en afwikkeling. Gedeeltelijke executies worden niet meer dan één keer in rekening gebracht.

Crypto-spreadtoeslag:
Naast bovenstaande kosten geldt de spreadtoeslag voor elke uitvoering van een spaarplan of handel in een crypto-ETP. Dit bedraagt 0,99 % van het uitgevoerde spaarplan of ordervolume voor FREE Broker-klanten of 0,69% van het uitgevoerde spaarplan of ordervolume voor PRIME Broker- en PRIME Broker flex-klanten.
Eventuele spreadtoeslagen worden aan je getoond onder "Kosteninformatie" voorafgaand aan het plaatsen van handelsorders of bij het opzetten of wijzigen van een spaarplan.

Productkosten voor crypto-ETP's
Voor de handel in crypto-ETP's worden doorlopende productkosten gemaakt.
De productkosten voor CoinShares ETP's zijn hier te vinden: https://coinshares.com/etps/physical.

Realtime betalingen via Instant:
Realtime betalingen via Instant kosten 0,99% in het FREE Broker-model en slechts 0,69% van het stortingsbedrag in PRIME Broker en PRIME Broker flex. Voor elke storting geldt het volgende: Vanaf 5.000 euro is elke extra euro gratis.

Er zijn geen bijkomende kosten zoals vergoedingen voor effectenrekeningen, forfaitaire derdenvergoedingen of uitgiftetoeslagen. Het is ook mogelijk om op elk moment tussen de producten en bijbehorende prijsmodellen te wisselen: Ga hiervoor naar het tabblad "Profiel" van jouw broker. Onder "Producten" vind je de mogelijkheid om jouw brokerplan op elk moment te wijzigen.

Let op: In de klantendocumentatie wordt verwezen naar administratiekosten van 0,75 % p.a. Dit heeft uitsluitend betrekking op ons aparte product 'vermogensbeheer'. Maak je alleen gebruik van onze broker, dan is deze vergoeding op jou niet van toepassing.

Hier vind je een lijst met alle mogelijke kosten van de Scalable Broker per model: https://nl.scalable.capital/trading-kosten

Van welke rekening worden de kosten afgeschreven?
 

De kosten voor het gebruik van de PRIME Broker of PRIME Broker flex worden jaarlijks of maandelijks afgeschreven van jouw referentierekening (betaalrekening).

Alle andere vergoedingen, bijvoorbeeld voor uitgevoerde handelsorders, de spread-toeslag voor crypto-ETP's of kosten voor realtime betalingen via Instant worden direct van jouw Broker-rekening bij onze depothoudende bank afgeschreven.

Moet ik negatieve rente of bewaarloon betalen over mijn kassaldo?
 

Er wordt geen rente berekend over het saldo van de verrekeningsrekening. De actuele voorwaarden vind je in de bijzondere voorwaarden van de 'Lijst van prijzen en diensten' van Baader Bank.

Crypto

Handelen

Hoe werkt het handelen in cryptovaluta precies bij Scalable Crypto?
 

Met Scalable Crypto handel je net zo gemakkelijk in cryptovaluta als in aandelen of ETF's via gereguleerde effectenbeurzen (Xetra, gettex) in Duitsland. Een investering is mogelijk als individuele order en als spaarplan vanaf €1 per maand. Een aparte rekening, crypto-wallet of her-identificatie is hiervoor niet nodig.

De gekochte effecten worden veilig bewaard op je bewaarrekening bij Baader Bank. Het onderpand van je belegging in de overeenkomstige cryptovaluta wordt voor je in bewaring gehouden bij een gereguleerde crypto-bewaarder. In tegenstelling tot handel via cryptobeurzen hoef je je belegging niet zelfstandig in je eigen crypto-wallet te bewaren.

Welke cryptocurrencies kan ik verhandelen bij Scalable Crypto?
 

Een overzicht van alle momenteel beschikbare crypto-ETP's vind je hier.

Worden fysiek gedekte crypto-ETP's aangeboden bij Scalable Crypto?
 

De producten van CoinShares die beschikbaar zijn via Scalable Crypto, worden zonder uitzondering fysiek gedekt door de onderliggende cryptovaluta.

Waar worden mijn cryptovaluta bewaard?
 

Jouw crypto-ETP's worden veilig bewaard op jouw effectenrekening bij Baader Bank, net als jouw aandelen of ETF's.

Je hebt geen eigen wallet nodig om te handelen in Scalable Crypto en je hoeft de cryptovaluta niet in je eigen wallet te bewaren. De bewaring van de cryptovaluta wordt voor jou overgenomen door de uitgever van het betreffende crypto-instrument. In dit geval worden de onderliggende cryptovaluta fysiek gedeponeerd bij gereguleerde crypto-bewaarders in professioneel beveiligde cold wallets op basis van de nieuwste technologie.

Blockchain-analysebedrijf "Glassnode" schat het aantal verloren Bitcoins in onafhankelijke bewaring op ongeveer drie miljoen. Dit vertegenwoordigt bijna 15% van de bitcoin die ooit in omloop is geweest.

Kan ik cryptovaluta overdragen naar mijn privé-wallet?
 

Sommige ETP-uitgevers bieden een transfer van de gedeponeerde cryptovaluta naar een privé-wallet aan. In dit geval kan de uitgevende instelling kosten in rekening brengen en moet er rekening worden gehouden met aanvullende documentatie (identiteitscontrole, witwascontrole).

Waarom verschilt het geschatte ordervolume van mijn opdracht?
 

Bij ons verhandel je crypto net zo gemakkelijk en veilig als aandelen en ETF's; als crypto-ETP op een gereguleerde beurs in Duitsland. Crypto-ETP's verhandel je tussen de 15 en 150 euro per eenheid. Je opdracht wordt daarom naar beneden afgerond op hele eenheden, maar minstens op 1 stuk.

Waarom vermindert het aantal van mijn munten met de tijd?
 

Voor crypto-ETP’s maakt de uitgevende instelling jaarlijks productkosten voor het beheer van de effecten. Hiermee worden de kosten van de uitgevende instelling gedekt in verband met transacties in het cryptonetwerk, bewaring van de munten, etc. De kosten worden direct verrekend met het cryptorecht van de ETP-eenheden die je bezit, zodat dit aantal in de loop van de tijd iets kan dalen.

Klacht

Hoe dien ik een klacht in?
 

Wij nemen klachten zeer serieus, want elk van onze klanten is belangrijk voor ons. Wij vinden dat je ten alle tijden recht hebt op een eerlijke, snelle en correcte dienstverlening. Wij zijn een gereguleerde entiteit, wij behandelen onze klanten eerlijk en houden ons aan de voorschriften inzake transparantie en bescherming in verband met financiële diensten.

Een klacht is elke uiting van ongenoegen die een klant of potentiële klant tot een onderneming voor beleggingsdiensten richt in verband met de door deze laatste verleende beleggingsdienst of nevendienst op beleggingsgebied. De term "klacht" hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden gebruikt. Een klacht behoeft geen specifieke vorm.

Klachten kunnen gratis mondeling, schriftelijk of elektronisch worden ingediend op het onderstaande adres of via onze andere contactgegevens, die toegankelijk zijn onder https://nl.scalable.capital/contactgegevens in het Nederlands en onder https://nl.scalable.capital/en/contact-details in het Engels voor de meest recente informatie:

Scalable Capital GmbH
Seitzstr. 8e
80538 München
Duitsland

Scalable Capital heeft een klachtenbeheerfunctie ingesteld die verantwoordelijk is voor het onderzoeken van klachten. Dit is de afdeling naleving. Je kunt deze als volgt bereiken:

Scalable Capital GmbH
Afdeling Compliance
Seitzstr. 8e
80538 München
Duitsland

Zie ook het gedeelte "Klachten en geschillen" uit onze klantendocumentatie.

Scalable Capital Klachtenprocedure
 

Nadat de (potentiële) klant de klacht heeft ingediend, wordt de klacht overgebracht naar het klantrelatiebeheersysteem (CRM).

De inhoud van de klacht wordt beoordeeld (deze kan ook vragen aan de klant inhouden), er wordt nagegaan of de ontevredenheid van de klant inhoudelijk gegrond is en zo nodig wordt er een voorstel voor een oplossing uitgewerkt. Daarna volgt overleg met een leidinggevende. Afhankelijk van het type, de inhoud en de omvang van de klacht kan het nodig zijn om de klachtenmanagementfunctie er in een vroeg stadium bij te betrekken. Tot slot volgt er een terugkoppeling richting de (potentiële) klant, waarin Scalable Capital diens standpunt over de klacht kenbaar maakt. De verwerkingsperiode tussen het indienen van een klacht en het geven van feedback mag normaal gesproken niet langer zijn dan vijf (5) werkdagen. Indien binnen deze termijn geen reactie kan worden gegeven, zal Scalable Capital de klager informeren over de redenen voor de vertraging en de verwachte verwerkingstijd.

Als de klant niet tevreden is met onze uiteindelijke feedback, kan hij/zij contact opnemen met de arbitragecommissie van de Association of Independent Asset Managers Germany. De arbitragecommissie is verantwoordelijk voor alle monetaire geschillen die voortvloeien uit of verband houden met financiële dienstverleningscontracten: VuV Ombudsman's Office, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main, Duitsland, http://vuv-ombudsstelle.de/. Scalable Capital is lid van de VuV en is op grond van diens statuten verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures van de VuV Ombudsman. De (potentiële) opdrachtgever heeft dus de mogelijkheid om een klacht of ander geschil voor te leggen aan de Ombudsman VuV.

Scalable Capital is niet aangesloten bij enige andere erkende particuliere arbitragecommissie voor consumenten.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting voor consumenten die in de EU wonen (in overeenstemming met artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening) op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Scalable Capital neemt niet deel aan de online geschillenbeslechting.

Ongeacht de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Ombudsman VuV, staat het de (potentiële) klant vrij om naar eigen inzicht een civiele procedure aan te spannen.

Daarnaast kunnen klanten contact opnemen met de klachteninstantie van de nationale bevoegde toezichthoudende autoriteit, die ook kan voorzien in een arbitrageprocedure:
Frankrijk: Autorité des marchés financiers – AMF
Italië: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB
Nederland: Autoriteit Financiële Markten – AFM
Spanje: Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV
Oostenrijk: Finanzmarktaufsichtsbehörde – FMA.

Beveiliging & privacy

Hoe veilig zijn mijn geld en mijn investeringen? Wat gebeurt er als Scalable Capital of je partnerbank insolvent wordt?
 

Als instelling voor financiële dienstverlening zijn wij niet gemachtigd bezit of eigendom van de activa van de klant te verkrijgen. De tegoeden van de klant worden in bewaring gegeven bij onze partnerbank(en). In geval van insolventie van Scalable Capital GmbH vallen de activa van de klant die op de bewaarrekening staan daarom niet in de insolventiesfeer van Scalable Capital GmbH.

In geval van insolventie van de partnerbank wordt je bewaarrekening beschermd door de wettelijke depositobescherming van het Compensatiestelsel van Duitse Banken (Entschädigungseinrichtung deutsche Banken) tot een depotbedrag van 100.000 euro (zie details hierover op http://www.edb-banken.de/en/) en daarboven tot een bepaald bedrag door het depositobeschermingsfonds van de Vereniging van Duitse Banken (Bundesverband deutscher Banken). Bovendien is er een vordering tot teruggave van je effecten in de portefeuille in geval van insolventie van de bewaarnemende bank. Dit laatste aspect is bijzonder belangrijk voor je belegging bij Scalable Capital GmbH, omdat je geld overwegend in effecten bij ons belegd is en dus overwegend niet onder het thema depositobescherming valt (zoals het geld op de clearingrekening).

Als gereglementeerde instelling voor financiële dienstverlening is Scalable Capital GmbH ingedeeld bij het Compensatiefonds van Effectenhandelaren (Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen; EdW). Het EdW biedt compensatie als een instelling niet langer in staat is aan diens "verplichtingen uit effectentransacties" jegens diens klanten te voldoen om redenen die rechtstreeks verband houden met diens financiële situatie (en de BaFin het compensatiegeval heeft vastgesteld). Voor deze compensatie is de bescherming beperkt tot 90%, tot een maximum van 20.000 euro per belegger. Een dergelijk schadevergoedingsgeval kan zich alleen voordoen in bijzondere constellaties voor een financiële dienstverleningsinstelling zonder toestemming om bezit of eigendom van activa van de klant te aanvaarden (zoals Scalable Capital GmbH); zo zou bijvoorbeeld het aanvaarden van geld van klanten ondanks het ontbreken van de overeenkomstige reglementaire toestemming in aanmerking kunnen komen. Secundaire vorderingen (zoals schade als gevolg van foutieve investeringen) zijn in het algemeen niet vergoedbaar.

Hoe beschermt Scalable mijn account?
 

Bij Scalable willen we ervoor zorgen dat jouw account beschermd is tegen elk type aanval. Daarom maakt de Scalable Login gebruik van geavanceerde technologie om het web te scannen en grote beveiligingsinbreuken op te sporen die plaatsvinden op grote sites van derden (niet gerelateerd aan Scalable). Als de Scalable Login identificeert dat de inloggegevens van onze gebruikers deel uitmaakten van een dergelijke externe inbreuk, word je hiervan op de hoogte gesteld via jouw geregistreerde e-mailadres en word je gevraagd om jouw wachtwoord te wijzigen.

Hoe kan ik mijn wachtwoord veranderen?
 

Om het wachtwoord voor je account in de Android- of iOS-app te veranderen, ga je naar "Profiel" en kies je vervolgens in het menu "Wachtwoord wijzigen".

Ben je ingelogd in de webbrowser, ga dan naar "Profiel" en klik dan op het bewerk-icoon naast "Huidig wachtwoord".

Waarom opent een browservenster bij het inloggen via de app?
 

Om veiligheidsredenen leiden we het inlogproces naar jouw persoonlijke account via de webbrowser. Dit garandeert een hogere veiligheidsstandaard bij het inloggen en verlaagt het risico slachtoffer te worden van een phishing- of fraudepoging.

Het inloggen op jouw Scalable-account gebeurt altijd via een beveiligd subdomein. Klanten met een effectenrekening bij Baader Bank gebruiken secure.scalable.capital/login.

Waarom kan ik niet inloggen?
 

Als je niet kunt inloggen en je bent er zeker van dat je het juiste e-mailadres en wachtwoord gebruikt, kan er een technisch probleem zijn.

Merk ook op dat om veiligheidsredenen je account automatisch geblokkeerd wordt als er na enkele maanden van inactiviteit geen actieve portefolio's meer aanwezig zijn.

Neem contact op met ons Client Success team, zodat we je account kunnen deblokkeren of het probleem kunnen proberen op te lossen.

Hoe veilig zijn mijn persoonlijke gegevens?
 

Gegevensbescherming is erg belangrijk voor ons. We gebruiken moderne IT-infrastructuur om de veiligheid van je gegevens te verzekeren. Je persoonlijke gegevens (bv. adres, rekeninggegevens, financiële omstandigheden) worden zowel bij de registratie als bij het sluiten van een contract overgedragen, en je gegevens worden altijd versleuteld en opgeslagen in een datacentrum in Duitsland.

Raadpleeg in dit verband ons privacybeleid.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens veranderen?
 

Om je wachtwoord te veranderen, klik je op "Wachtwoord vergeten?" op nl.scalable.capital/login. Na het invoeren van je emailadres ontvang je een email met een link om je wachtwoord te wijzigen.

Om je persoonlijke gegevens te veranderen, ga je naar "Profiel" in onze (web)app door in te loggen op je Scalable Capital-account. Je dient tweestapsverificatie te activeren in de Scalable Capital-app voordat je de wijziging doorvoert.

Hoe kan ik een kopie van mijn persoonlijke gegevens downloaden?
 

In overeenstemming met Art. 15 GDPR kun je een kopie opvragen van jouw verwerkte persoonsgegevens. Log daarvoor in op je persoonlijke account op onze website en ga naar "Profiel". Onder de rubriek "Persoonlijke gegevens" kun je op elk gewenst moment je gegevens opvragen. Bevestig je verzoek via tweestapsverificatie (2FA) in de Scalable Capital-app. Toegang is alleen mogelijk via de webbrowser. Het is niet mogelijk een verzoek in te dienen via de iOS- of Android-app.

Zowel de omvang als de manier van verwerking van je persoonsgegevens hangt af van welk van onze producten je gebruikt. Als je je bijvoorbeeld alleen op een nieuwsbrief van ons hebt geabonneerd, is de verwerking van je persoonsgegevens anders dan wanneer je klant bent van ons vermogensbeheer of onze broker. Raadpleeg voor meer informatie ook ons privacybeleid.

Hoe schakel ik tweestapsverificatie (2FA) in of uit?
 

Activering: Log in op je Scalable Capital-account in onze app. Ga naar "Profiel" en kies dan "Tweestapsverificatie" in het menu. Tijdens het activeringsproces ontvang je een e-mail met een activeringslink die je moet bevestigen op het mobiele apparaat dat je wilt koppelen.

Deactivering: Log in op je Scalable Capital-account in onze app. Ga naar "Profiel" en kies dan "Tweestapsverificatie" in het menu. Kies de optie om tweestapsverificatie uit te schakelen. Je kunt de tweestapsverificatie op elk moment op dezelfde manier weer inschakelen.

Als onderdeel van het activeringsproces ontvang je een back-up code. Bewaar deze op een veilige plaats die alleen voor jou toegankelijk is. Je kunt de back-up code nodig hebben voor het geval je je smartphone verandert of verliest.

Deactivering met back-up code: Log in op je Scalable Capital account in onze app. Ga naar "Profiel" en kies dan "Twee-factor authenticatie" in het menu. Kies "Ik heb geen toegang tot mijn gelinkte apparaat" en voer dan je back-up code in

Wat gebeurt er als ik geen toegang heb tot mijn gelinkte apparaat en ook mijn back-up code kwijt ben? Als je je gelinkte apparaat of je back-up code niet hebt, neem dan contact op met ons Client Success team.