Ordertypes eenvoudig uitgelegd: hoe te handelen op de beurs

6 augustus 2020  |  Nicolas Zeitler
1600_Ordertypen
Winst maken, verliezen beperken, meeliften op een stijgende lijn: als je slim gebruik maakt van de verschillende ordertypes, kun je jouw portfolio op een eenvoudige manier beheren en tegen aantrekkelijke prijzen handelen. We laten je zien hoe het werkt aan de hand van illustraties en uitleg.

Simpelweg een ordergrootte intypen en op "kopen" of "verkopen" drukken is zelden de beste optie bij het handelen in effecten. Beleggers kunnen met dergelijke marktorders snel handelen, maar kunnen hierdoor te duur kopen of te goedkoop verkopen. Dit kan worden voorkomen door gebruik te maken van speciale ordertypes. Deze helpen bij het bewaken en beheersen van de portfolio.

Marktorder

Het eenvoudigste ordertype: het wordt uitgevoerd tijdens handelsuren tegen de best mogelijke prijs, d.w.z. de eerstvolgende beschikbare prijs. Een marktorder is geldig op de handelsdag waarop deze is geplaatst.

Handig om...

 • (snel) te handelen op het eerstvolgende beschikbare tijdstip.

Beleggers moeten er rekening mee houden dat...

 • je bij een marktorder wordt blootgesteld aan plotselinge prijsschommelingen. Vooral in het geval van zelden verhandelde effecten of in tijden van onzekerheid, kan de prijs aanzienlijk veranderen tussen orderplaatsing en -uitvoering. Je koopt dan vaak duurder of verkoopt goedkoper dan gewenst.

Limietorder

Met een limietorder handelen beleggers binnen een limiet dat ze zelf instellen: ze kopen een effect tegen een prijs die lager ligt dan, of gelijk is aan, de opgegeven limiet. Aan de andere kant verkopen ze pas als de limietprijs (of een hogere prijs) is bereikt.

Asset Ordertypen Kaufen mit Limit NL
Asset Ordertypen Verkaufen mit Limit NL

Handig om...

 • jezelf te beschermen tegen prijsschommelingen op korte termijn: niet duurder kopen of goedkoper verkopen dan gewenst.
 • automatisch in een opwaartse trend te verkopen, wanneer een prijs boven de huidige prijs wordt bereikt en om winst te maken (verkopen met een limiet).
 • alleen te kopen wanneer de prijs van een effect terugvalt onder de huidige prijs (kopen met limiet).

Beleggers moeten er rekening mee houden dat...

 • een limietorder mogelijk tijdens de geldigheid van de order slechts gedeeltelijk of helemaal niet kan worden uitgevoerd (geldigheid is afhankelijk van de broker, bijvoorbeeld 360 dagen) omdat de prijs nooit binnen de limiet valt.
 • een limietorder onmiddellijk kan worden uitgevoerd indien de limietprijs op het moment van de plaatsing van de order hoger is dan de huidige prijs voor een kooporder, en onder de huidige prijs voor een verkooporder.

Stoporder

Bij een stoporder plaatsen beleggers een voorwaardelijke marktorder: deze wordt pas actief wanneer een bepaalde prijs is bereikt. Dit betekent dat ze kopen tegen een hogere prijs of verkopen tegen een lagere prijs dan de prijs op het moment dat de order werd geplaatst. Dit lijkt in eerste instantie misschien contra-intuïtief, maar het kan bepaalde handelsstrategieën ondersteunen. Een kooporder met een stop wordt een stop-buy- of een start-buy-order genoemd, een verkooporder met een stop wordt meestal een stop-loss-order genoemd.

Asset Ordertypen Kaufen mit Stop NL
Asset Ordertypen Verkaufen mit Stop NL

Handig om...

 • te kopen in een opwaartse trend. Als je een effect gedurende een langere periode waarneemt, dat in eerste instantie nauwelijks beweegt, kun je het via een stoporder kopen wanneer het een bepaalde prijs bereikt.
 • verliezen te beperken of boekwinsten te realiseren door te verkopen. Indien de prijs van een effect blijft stijgen, doet de belegger niets met diens belegging. Als de prijs daalt tot de gedefinieerde stopprijs binnen de geldigheid van de order (afhankelijk van de broker, bijvoorbeeld 360 dagen), wordt de verkoop geactiveerd. Als je een effect voor een langere periode aanhoudt en herhaaldelijk verkooporders plaatst met een stopprijs net onder de huidige prijs wanneer de prijs stijgt, stel je een deel van de boekwinst veilig.

Beleggers moeten er rekening mee houden dat...

 • een stoporder een marktorder wordt en daarom onmiddellijk kan worden uitgevoerd als ze per ongeluk de stop aan de verkeerde kant van de huidige prijs hebben ingesteld - d.w.z. de stop-buy-drempel onder de huidige prijs voor een kooporder of de stop-loss-drempel boven de huidige prijs voor een verkooporder.
 • een stoporder mogelijk niet volledig of helemaal niet wordt uitgevoerd als de stopprijs niet wordt bereikt tijdens de geldigheidsduur van de order.
 • de order pas in het orderboek wordt opgenomen als de stopprijs is bereikt. Dit betekent dat de order niet wordt uitgevoerd tegen de exacte stopprijs, maar tegen de dichtstbijzijnde beschikbare prijs. Voor een stop-loss-order betekent dit bijvoorbeeld dat bij een snelle koersdaling de prijs waartegen de belegger verkoopt significant onder de stopprijs kan liggen.

Stop-limietorder

Dit ordertype combineert de twee hierboven beschreven ordertypes. Dat betekent…

 • voor een (aan)koop: wanneer de stopprijs is bereikt (boven de huidige prijs), wordt de order geplaatst als een limietorder, d.w.z. deze moet worden uitgevoerd binnen de opgegeven limiet.
 • voor een verkoop: wanneer de stopprijs is bereikt (onder de huidige prijs), wordt de order geplaatst als een limietorder, d.w.z. deze moet ten minste op of boven de gespecificeerde limiet worden uitgevoerd.
Asset Ordertypen Kaufen mit Stop und Limit NL
Asset Ordertypen Verkaufen mit Stop und Limit NL

Handig om....

 • te kopen in een opwaartse trend, maar niet tegen elke prijs.
 • verliezen te beperken door in een neerwaartse trend te verkopen en jezelf te beschermen tegen verdere neerwaartse prijswisselingen.

Beleggers moeten er rekening mee houden dat...

 • ze misschien helemaal niet in kunnen stappen als de prijzen erg sterk stijgen of uit kunnen stappen wanneer de prijzen erg sterk dalen. Als de prijs zowel de stopprijs als de limietprijs overschrijdt sinds het plaatsen van de order en tijdens de geldigheid van de order boven de limiet blijft, wordt deze niet uitgevoerd.

Orders worden niet altijd precies tegen de opgegeven prijs uitgevoerd

Iedereen die vol vertrouwen wil handelen met de verschillende ordertypes, moet het volgende weten:

 • Een order wordt niet noodzakelijk exact uitgevoerd tegen de opgegeven prijs. Een stoporder voor een (aan)koop, wordt bijvoorbeeld een marktorder als de stopprijs wordt bereikt en dus tegen de eerstvolgende prijs uitgevoerd. In zeer volatiele markten kan de uitvoeringsprijs aanzienlijk hoger zijn dan de stopprijs. Een extra limiet beschermt tegen ongewenste prijsschommelingen.
 • Stops of limieten die te dicht bij de huidige prijs liggen, kunnen voortijdig transacties veroorzaken die de belegger niet van plan was. Een stop-loss die heel dicht bij de prijs ligt wanneer de order wordt geplaatst, kan bijvoorbeeld betekenen dat zelfs een kleine dip tot verkopen leidt - ook al zet de opwaartse trend zich daarna voort. Als je aan de trend wilt blijven deelnemen, moet je eerst weer instappen en als de prijs snel stijgt, mis je een deel van de ‘rally’.
 • Bij een kooporder is de laatkoers bepalend voor de belegger; bij een verkooporder is de biedkoers bepalend.
Bild: Lisheng Chang, unsplash.com

Risicodisclaimer - Er zijn risico's verbonden aan beleggen. De waarde van jouw belegging kan dalen of stijgen. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten, simulaties of voorspellingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Wij geven geen beleggings-, juridisch en/of fiscaal advies. Mocht deze website informatie bevatten over de kapitaalmarkt, financiële instrumenten en/of andere beleggingsrelevante onderwerpen, dan is deze informatie uitsluitend bedoeld als algemene uitleg van de beleggingsdiensten die door bedrijven in onze groep worden geleverd. Lees ook onze risico-informatie en gebruiksvoorwaarden.

Circ Team photo Nicolas
Nicolas Zeitler
Team Lead Editorial (Former)
Nicolas is een redacteur gespecialiseerd in financiën en digitalisering. Voordat hij in 2019 bij Scalable Capital kwam, leidde hij de financiële redactie van het vergelijkingsplatform Check24. Hij verdiende zijn journalistieke sporen bij Münchner Merkur, daarna werkte hij voor het IT-zakenblad CIO en de bureaus Grasundsterne en Fischerappelt. Nicolas studeerde politieke wetenschappen aan de Ludwig Maximilian Universiteit in München.