Financiële begrippenlijst

De belangrijkste financiële begrippen - simpel en beknopt uitgelegd.

Diversificatie (spreiding)

Diversificatie betekent risicospreiding bij het beleggen van geld. Zoals het gezegde luidt: stop niet al je eieren in één mandje. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat activa worden geselecteerd uit verschillende activaklassen en/of regio's om het totale portfoliorisico te beperken. De reden hiervoor is dat het verlies van de ene belegging dan ten minste gedeeltelijk kan worden gecompenseerd door de winst van een andere.

Financiële begrippen van A-Z

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z