PRIME+ Broker: Ontvang nu 3,5% p.j. over jouw tegoed - alleen in juni1

Eenvoudig zelf
beleggen

Ontvang nu 3,5% p.j. met de PRIME+ Broker.1 Plus: Commissievrije beleggingsplannen en handelen tegen een vast tarief.

Er zijn risico's verbonden aan beleggen.

12,3% rente p.j. + 1,2% bonus p.j. gedurende 3 maanden. Tot € 100.000.
Rekening bij Baader Bank, variabele rente. Bonus van Scalable Capital. Deelnamevoorwaarden.
Beschikbaar in PRIME+. Meer info.

Asset-Broker-Trading-Header NL

Perfect voor jou: Jouw doelen en jouw broker

3,5% p.j. over je tegoed1

checkmark-wealth

Handelen zonder orderkosten

checkmark-wealth

Alle beleggingsplannen zijn commissievrij

checkmark-wealth

Onbeperkte prijsalerts

checkmark-wealth

Onbeperkt aantal portfoliogroepen

checkmark-wealth

2,3% rente en extra bonus van 1,2% per jaar over je tegoed.
Tot € 100.0001.

Open een account

checkmark-wealth

Handelen zonder orderkosten

checkmark-wealth

Alle beleggingsplannen
zijn commissievrij

checkmark-wealth

Onbeperkte
prijsalerts

checkmark-wealth

Onbeperkt aantal
portfoliogroepen

Open een account

checkmark-wealth

€ 0,99 per transactie

checkmark-wealth

Alle beleggingsplannen
zijn commissievrij

checkmark-wealth

3 prijsalerts

checkmark-wealth

1 portfoliogroep

Open een account

Asset-Broker-Phone EN

Bepaal jouw financiële toekomst zelf

checkmark-wealth

Commissievrije beleggingsplannen - voor ETF's, aandelen, fondsen en crypto.

checkmark-wealth

Handel zoals je wilt - zonder vaste kosten in FREE of met een vast handelstarief in PRIME of PRIME+. Via web of de app.

checkmark-wealth

Zet je geld aan het werk - Ontvang 2,3% rente en krijg bovendien 1,2% bonus per jaar. Tot € 100.000 in de PRIME+ Broker.1

In 3 stappen
aan de slag

Eenvoudig beleggen
- via app en web

Asset-in-3-stappen-aan-de-slag-NL-D

*Algemene Voorwaarden voor Deelname

Overzicht

Tijdens de actieperiode (2 mei 2023 t/m 31 mei 2023) kunnen nieuwe en bestaande klanten van Scalable Capital GmbH (Scalable Broker) een bonus ontvangen in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

  • Word tijdens de actieperiode voor het eerst klant van Scalable PRIME of PRIME+.

Indien je niet aan deze actie wenst deel te nemen, verzoeken wij je ons daarvan vooraf op de hoogte te stellen (via de in de klantendocumentatie vermelde communicatiemiddelen).

Bonus

Als bonus krijgen de deelnemers gedurende 3 opeenvolgende maanden (vanaf de opening van de respectieve PRIME+ of PRIME Broker-effectenrekening) vrijstelling van de vaste kosten (volgens de lijst van prijzen en diensten) voor het gekozen tariefmodel (dus de PRIME of PRIME+ Broker).

Verdere toelichting en voorwaarden

Alle klanten van Scalable Capital die voldoen aan de deelnamevoorwaarden nemen automatisch deel aan de campagne.

Nieuwe klanten in het kader van deze campagne zijn klanten die de Scalable Broker nog niet gebruiken of hebben gebruikt en die voor het eerst klant worden van de Scalable Broker (voor de plannen PRIME of PRIME+). Ter verduidelijking: Klanten van de FREE broker kunnen niet deelnemen. De deelname van klanten van Scalable Capital Wealth is toegestaan.

De bonus is niet overdraagbaar. Elke deelnemer kan maximaal één keer de bonus ontvangen. Meervoudige deelnames en meerdere beloningen zijn uitgesloten. Werknemers van Scalable Capital (en gelieerde ondernemingen) of Baader Bank AG, alsmede hun familieleden zijn uitgesloten van deelname. Deelname aan de uitoefening van een order, voor commerciële doeleinden en/of tegen een andere professionele of commerciële achtergrond is evenmin toegestaan. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar (persoonlijke) gegevens (met name wat betreft deelname aan de campagne).

Indien (naar het redelijke oordeel van Scalable Capital) sprake is van gegronde redenen, bijvoorbeeld (a) in geval van manipulatie in verband met de toegang tot of uitvoering van de actie, (b) in geval van overtreding van deze algemene voorwaarden, (c) in geval van oneerlijke handel of (d) in geval van valse of misleidende informatie in verband met de deelname, kan Scalable Capital (naar diens redelijke oordeel) personen uitsluiten van de actie en geen betalingen of andere kredieten verrichten of kan Scalable Capital vervolgens gedane betalingen weigeren, terugvorderen en/of intrekken van de betreffende verrekeningsrekening. In dit verband is Scalable Capital gerechtigd de depothoudende bank op te dragen een overeenkomstige betaling te doen.

Voor deelnemers aan de actie die in Duitsland belastingplichtig zijn, is de bonus belastingvrij indien het overige inkomen volgens § 22 nr. 3 EStG (inclusief deze bonus) in het kalenderjaar minder dan 256,- euro bedraagt. Scalable Capital geeft geen fiscaal of juridisch advies en doet geen uitspraken over de beoordeling van de individuele fiscale situatie (met name overeenkomstige verplichtingen) van de klant. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant en kan zo nodig worden opgehelderd, bijvoorbeeld bij het verantwoordelijke belastingkantoor of een belastingadviseur.

Scalable Capital is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit fouten, vertragingen of onderbrekingen in de transmissie, storingen van technische apparatuur of andere technische diensten, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, computervirussen of op enige andere wijze tijdens deelname aan de actie, tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door Scalable Capital (diens functionarissen, werknemers of agenten) opzettelijk of door grove nalatigheid of door schending van kardinale verplichtingen. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verwijtbaar letsel aan leven, lichaam en gezondheid blijft onverlet.

Scalable Capital behoudt zich het recht voor de actie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren, te wijzigen of te beëindigen om gegronde redenen. Dit is met name het geval indien om technische (bijvoorbeeld computervirussen, manipulatie of fouten in de hardware en/of software), juridische of feitelijk begrijpelijke redenen de goede uitvoering van deze actie niet (meer) gegarandeerd kan worden. De rechtsgang is uitgesloten.

Deze Engelse versie van deze voorwaarden is een niet-bindende vertaling. Om twijfel te voorkomen, prevaleren uitsluitend de Duitse voorwaarden.